FrieslandCampina gekozen tot Beste Werkgever 2013

FrieslandCampina is de meest aantrekkelijke werkgever, op de voet gevolgd door Agrifirm en Wageningen UR. Dat vinden de overwegend hbo’ers en wo’ers die thans werkzaam zijn in de dierlijke sectoren. Lees verder

Koeien droogzetten op kwartierniveau bespaart 30 procent antibiotica

Door alleen de kwartieren met een laag celgetal droog te zetten zonder antibiotica is een besparing van 30 procent op droogzetpreparaten gerealiseerd. Dit is het resultaat van een praktijkproef van Livestock Research van Wageningen UR en Hogeschool Van Hall Larenstein. Lees verder

Voerindustrie koestert blackbox voersamenstellingen

Boeren kunnen voeders van verschillende fabrikanten slecht met elkaar vergelijken. Dit omdat iedere fabrikant zijn eigen voederwaardering hanteert. Ook worden voor exact dezelfde voeders geregeld verschillende voederwaarderingen gehanteerd. Zo heeft hetzelfde voeder bij mengvoerbedrijf A EW van 1.10 en bij mengvoerbedrijf B een EW van 1.14. Lees verder

Bedrijfseigen P-gebruiksnorm vraagt om goed management

Het werken met bedrijfsspecifieke P-gebruiksnormen heeft alleen maar voordelen bij een uitstekend management door de veehouder. Dat blijkt uit het project Koeien&Kansen waarin 16 melkveehouders al werken met de normen van de toekomst. Lees verder

ACM stelt onderzoek in bij dierenartsenvereniging KNMvD

De Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingings Autoriteit) heeft een onderzoek ingesteld bij dierenartsenorganisatie KNMvD. Dit meldt zij aan dierenartsenvakblad Veearts. De ACM onderzoekt of de KNMvD de mededingingsregels heeft overtreden inzake haar antibioticumbeleid. Lees verder

MPA-affaire 2002: wat niet openbaar mocht worden

De MPA-crisis uit 2002 is nog niet afgesloten. Het anticonceptiemiddel MPA kwam in het veevoer terecht en veroorzaakte veel schade in vooral de varkenshouderij en de voersector. Laatstgenoemde moest voor tientallen miljoenen euro’s aan voer terug halen en vernietigen. Lees verder

Nitraat voeren effectief tegen methaanemissie

Nitraat is niet alleen een waardevolle kunstmest, maar kan ook als voeradditief gebruikt worden om de methaanemissie uit de pens van koeien te verminderen. Knowledge transfer Centre De Marke heeft in een pilotexperiment onderzocht of het voeren van nitraat past in het management van het melkveebedrijf en of er risico’s zijn voor de diergezondheid. Lees verder

Bloed vertelt over persoonlijkheid varken

Wageningen University en Wageningen UR Livestock Research zijn op zoek naar voorspeller(s) van staartbijten. Het meten van bloedwaardes en deze waardes relateren aan het gedrag van het varken, lijkt daarvoor kansen te bieden. Lees verder

Kleine kern domineert anti-veelobby

Organisaties als de Partij voor de Dieren, Wakker Dier en Varkens in Nood krijgen het voor elkaar om met beperkte menskracht en middelen, veel druk uit te oefenen op de veehouderij. Al met al zijn er behoorlijk wat pressiegroepen actief, waarbij de Dierenbescherming een relatief ‘milde’ aanpak heeft, en actieclubs als ‘Ongehoord’ niet schuwen om strafbare vergrijpen te plegen, zoals inbraak in stallen. Lees verder

Wie wordt de beste werkgever?

V-focus doet onderzoek naar de meest geliefde werkgever. Bij welk bedrijf in de dierlijke sector zou u graag willen werken, als u nu voor de keuze stond om een nieuwe werkgever te kiezen? En om welke redenen? Doe mee en maak kans op een gratis abonnement op een AgriMedia-uitgave naar keuze. Lees verder