Columns

‘Krimp beter niet in Nederland’

6 mei

Als ons consumptiegedrag niet verandert, is een kleinere veestapel geen oplossing voor het probleem. Dan ontstaat namelijk het waterbedeffect: de productie verschuift naar het buitenland. Nederland is dan van het klimaatprobleem af, voor zover dat bij de grenzen stopt. Lees verder

Bedrijfsnieuws

Van Nieuwenhuizen voorzitter RvC ForFarmers

30 apr

Jan van Nieuwenhuizen is tijdens de algemene ledenvergadering van ForFarmers benoemt tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Nieuwenhuizen volgt Cees de Jong op. Lees verder