Alternatieven voor Zuid-Amerikaanse soja nog ver weg

Op een internationaal symposium over eiwitten, georganiseerd door Schothorst Feed Research, presenteerden onderzoekers  alternatieven voor geïmporteerde eiwitten van buiten de EU. Omdat we ons minder afhankelijk willen maken van met name Zuid-Amerikaanse importen, de EU importeert 66 procent van haar … Lees verder

Voerfirma bepalend voor het antibioticumgebruik bij kippen

Er lijkt een relatie te zijn tussen het antibioticumgebruik bij pluimvee en de herkomst van het mengvoer. Grondstoffen blijken een grote invloed te hebben op de darmgezondheid. Het ziet ernaar uit dat voerfirma’s die voor een ‘koopje’ hun ingrediënten inkopen … Lees verder

Kiezen van emissiearme melkveestal blijft moeilijk

Inmiddels zijn er vele emissiearme rundveestallen op de markt waaruit veehouders een keuze kunnen maken. De keuze blijft echter moeilijk. Enerzijds doordat de regelgeving voor emissiearme huisvesting onzeker is: de overheid heeft namelijk al aangekondigd dat er in 2014 een aanscherping komt. Lees verder

EU schetst negatief beeld antibioticagebruik Nederland

Het in Londen gevestigde Europese Medicijnen Agentschap (EMA), de hoogste medicijnenautoriteit van de EU, zet Nederlandse beleidsmakers en politici op het verkeerde been. In een recente publicatie over het antibioticumgebruik bij vee in de diverse Europese landen werd, zonder betrouwbare gebruikscijfers, Nederland wederom als ‘slechtste’ van de EU aangemerkt. Lees verder

GD werd ‘gewogen’ en te licht bevonden

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven is fel: de diergezondheidsmonitoring moet weg bij de Gezondheidsdienst voor Dieren en terug naar de overheid. In juli wist hij een Kamermeerderheid te verwerven voor zijn motie. Welke plannen heeft Van Gerven met de GD? En wat zijn de consequenties van zijn plannen voor de volksgezondheid en de diergezondheid? Lees verder

Mestwetgeving in Nederland niet strenger dan in andere EU-landen

Binnen het project Dairyman is de mestwetgeving in de verschillende deelnemende Europese landen met elkaar vergeleken. De slotconclusie is opmerkelijk. Lees verder

Boer betaalt 20 keer zoveel voor verbeteren luchtkwaliteit als autoverkeer

Rundveehouders investeren tegenwoordig zo’n 200 euro per koeplaats in emissiearme huisvesting voor hun koeien (opgave V-focuslezers). Met deze investering wordt de ammoniakemissie van één koe teruggebracht van 9,5 naar 8,0 kilo. Voor het uit de lucht halen van 1 kilogram ammoniak wordt dus zo’n 130 euro betaald. Lees verder

Feest van herkenning

Haarlem, oktober 2012. De Statenzaal van Noord-Holland wordt in bezit genomen door zo’n 60 genodigden. Allemaal echte natuurliefhebbers. Ik zie enkele bekenden zoals Harm Niesen van de Faunabescherming en Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Lees verder

Prijzentoer klanttevredenheid 2012

Vrijdag 5 oktober was het weer zover, de jaarlijkse ‘rijtoer’ langs de besten als het gaat om de V-Focus/AgriDirect  top 50 bedrijven. Alweer voor de derde keer mocht ik met het rondtrekkende prijzencircus een groepje toppers verblijden met een lijvig … Lees verder

Veehouders en adviseurs in debat over succesvol groeien op 3 oktober 2012

Melkveehouders en geïnteresseerden kunnen via de computer of (mobiele) telefoon meepraten over succesvol groeien. Op de site www.succesvolgroeien.nl wordt op 3 oktober ‘s avonds om 20.30 uur een discussieprogramma uitgezonden waarin succesvolle groeiers in debat gaan met ervaren bedrijfsadviseurs. Aansluitend vanaf 21.00 uur kunnen kijkers via mail en twitter vragen stellen of reageren op deze discussie. Lees verder