Adviseurs | Algemeen

Mestboetes in (on)redelijkheid

Wat moet je in Nederland doen om een boete van 100.000 euro te krijgen? Als het over mest gaat eigenlijk niet zoveel. Fouten maken met mest leidt gemakkelijk tot een stapeling van boetes.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Wanneer door een foutje de gebruiksnorm wordt overschreden, zal de derogatie worden ingetrokken met een boete als gevolg. Mogelijk wordt daardoor ook niet meer voldaan aan de mestverwerkingsplicht en de voorwaarden die de Wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij stelt, wat wederom tot boetes zal leiden. Ten slotte kan nog een korting op de betalingsrechten volgen omdat niet meer wordt voldaan aan de eisen voor een goede landbouwpraktijk. Conclusie: de boetes stapelen zich op.

Procedures duren veel te lang

Veehouders die de boete aanvechten, zitten geregeld vier jaar of langer in onzekerheid. Het duurt soms al een jaar voordat de RVO beslist over een zienswijze. In redelijkheid zou er binnen­ één tot twee jaar een einduitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven moeten zijn. Maar in de praktijk blijkt dat zaken blijven liggen en liggen en liggen. Waardoor de stapel boetes van in totaal soms wel 100.000 euro of meer, jaren boven het bedrijf blijft hangen.
Daar komt bij dat de veehouder het boetebedrag direct na het primaire besluit moet betalen (of een betalingsregeling moet treffen of een bankgarantie af moet geven).
Hoe vecht je een mestboete aan en heeft aanvechten kans van slagen? Lees het artikel Mestboetes in (on)redelijkheid uit V-focus december 2016.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?