Adverteren

Met een advertentie in V-focus informeert u vrijwel alle adviseurs, voorlichters en erfbetreders van o.a. voerleveranciers, farmacie-bedrijven, accountantsbureaus en banken, werkzaam in de dierlijke sector.

Wilt u adverteren? Neem contact met ons op.

Wilco Stemerdink
+31(0)317-46 56 82 | wstemerdink@agrimedia.nl

Maurits Teunissen van Manen
+31 (0)317 46 56 88 | mauritsteunissenvanmanen@agrimedia.nl

Aad Ramp (Ambassadeur)
+31 (0)317 46 56 95 | aramp@agrimedia.nl

Aanleveren advertentiemateriaal: advertentie@agrimedia.nl

Reacties zijn gesloten.