Disclaimer

De informatie op v-focus.nl wordt met de grootste zorg samengesteld met informatie van bronnen die betrouwbaar geacht worden. V-focus kan desondanks niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de berichten en aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect die ontstaan is door het gebruik van deze informatie. V-focus is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op de website geplaatst wordt.

De informatie op v-focus.nl is voor eigen gebruik te raadplegen, kopiëren van gegevens is niet toegestaan. Het is wel toegestaan om te linken naar informatie, artikelen, opinies en marktprijzen die op v-focus.nl staan. Er zullen juridische stappen ondernomen worden bij ongeoorloofd kopiëren.

Reacties zijn gesloten.