Onderzoek en Beleid

Lidrus: sluipmoordenaar in de weide

Vanuit de melkveepraktijk komen steeds meer vragen over hoe Lidrus (Equisetum palustre) of moeraspaardestaart beheerst kan worden. Lidrus, een giftige plantensoort, komt voor in productiegrasland en beheers­grasland, vaak lokaal in de slootkant.

Lidrus. Foto: Louis Bolk Instituut
Lidrus. Foto: Louis Bolk Instituut

In geval van serieuze problemen verspreidt­ Lidrus vanuit de slootkant richting het gehele perceel. In het pilotproject ‘Equisetum beheersen’ van het Louis Bolk Instituut werden oude en nieuwe kennis, en praktijk­ervaringen in kaart gebracht. Op grond hiervan werd een aantal maatregelen om Lidrus te beheersen, uitgeprobeerd.

Resultaten

Deze pilotstudie laat zien dat inzet van de zogenaamde ‘equisetumrol’, zoals die vroeger werd toegepast, aanknopingspunten biedt om het aandeel Lidrus in een snede terug te brengen. De eerste resultaten met een dergelijke rol zijn hoopvol. De bewerking kost echter ook opbrengst en een open vraag is of op deze manier op lange termijn Lidrus blijvend kan worden terug­gedrongen. Andere manieren van aanpak vormen mogelijk bekalken, maar ook het meetbaar maken van Lidrus in de kuil of het behandelen of bijvoorbeeld bijvoeren van materiaal om de schadelijke inhoudstoffen draagbaarder te maken voor het vee.
Lees het artikel Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide van onderzoekers van het Louis Bolk Instituut in V-focus december 2016.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?