Adrie van der Ven nieuw directielid ForFarmers

Adrie van der Ven is per 1 februari 2016 de nieuwe COO in de de directie van ForFarmers. In zijn rol als COO is Van der Ven verantwoordelijk voor de activiteiten in België en Duitsland, en de verdere internationale groei van ForFarmers. Lees verder

Cadeaus uit Wageningen deel 1

Gisteravond (14 januari) werden we ‘verblijd’ met een serie meetresultaten. De verzender van deze meetserie twitterde naar aanleiding daarvan: ‘Zojuist namens WageningenUR alle beschikbare ammoniakdata aan Marcel Crok en Jaap Hanekamp verstrekt. Wij hebben geen geheimen.’ Lees verder

Slag te winnen bij rassenkeuze rode klaver

Afgelopen jaar was het zaad voor rode klaver niet aan te slepen. Dit had gedeeltelijk te maken met de invulling van de vergroening, maar kwam ook doordat veehouders steeds meer de kracht van rode klaver in stikstofbinding, eiwitgehalte en productiepotentieel beginnen te waarderen. Hierbij is ook rassenkeuze belangrijk. Lees verder

Mestbeleid al jaren weinig effectief

In de afgelopen jaren werd de mestwetgeving keer op keer aangescherpt. Uit langjarige metingen blijkt echter dat deze aanscherpingen nagenoeg geen effect hebben gehad op het milieu. De beleidsmaatregelen die na 2004 (de MINAS-periode) zijn ingevoerd, hebben vrijwel niets bijgedragen aan de doelen van de Nitraatrichtlijn. Beleidsmakers zouden zich dan ook moeten afvragen of de milieuschade die zij toeschrijven aan dierlijke mest, wel daadwerkelijk wordt veroorzaakt door dierlijke mest. Lees verder

Schurink directeur productie CONO Kaasmakers

Per 1 januari heeft zuivelcoöperatie CONO Kaasmakers uit de Beemster weer een tweehoofdige directie. Per die datum is Peter Schurink benoemd als directeur productie. Lees verder

Cadeaus verwacht van Wageningen UR maar niet gekregen

Het is bijna Kerst, en we hadden verwacht nu de nodige cadeaus uit het midden van het land te hebben ontvangen, dus niet uit Spanje of de Noordpool. Echter, Wageningen UR lijkt ten aanzien van het ammoniak-dossier vergelijkbaar mythisch gedrag te vertonen als beide personen die woonachtig zouden zijn op voornoemde locaties. Veel beloften die niet worden nagekomen. Lees verder

Fancom en PigTek samen verder

Fancom en PigTek slaan de handen ineen om samen een compleet pakket van stalinrichting, voersystemen en stalautomatisering aan te kunnen bieden aan varkenshouders wereldwijd. Lees verder

Verdelen van fosfaatrechten is toch niet zo moeilijk?

LTO wil maximaal 1 miljoen kilo fosfaatproductierechten reserveren voor extensieve bedrijven, lees ik net in de Nieuwe Oogst. En netwerk Grondig vind dat te weinig, zij wil dat de latente ruimte op de extensieve bedrijven behouden blijft. Het lijkt erop dat de huidige discussie over fosfaatrechten niet alleen gaat leiden tot tweespalt in de sector, maar ook het Brusselse milieudoel gaat missen. Lees verder

Eenzijdige blik nekt biodiversiteit

Waarom zoeken we niet verder naar oorzaken en oplossingen, maar laten we zeldzame soorten gewoon wegkwijnen? Lees verder

De Heus neemt mengvoerbedrijf Nuter over

Veevoederbedrijf De Heus neemt het Spaans-Portugese mengvoerbedrijf Nuter over. Het bedrijf wordt overgenomen van een groep financiële investeerders. Lees verder