Onderzoek en Beleid

Verdwenen spuiwater en ongelukken met mestgassen

Spuiwater, het waswater van luchtwassers, mag als stikstofmeststof en kunstmestvervanger worden toegepast. De aanwending en opslag kennen echter beperkingen. Is dat de reden dat het spuiwater buiten beeld verdwijnt? Wanneer spuiwater in het illegale circuit tóch wordt aangelengd met mest, kunnen de gevolgen desastreus zijn. Het zure spul kan een explosie van dodelijke mestgassen (H2S) veroorzaken.

In 2013 uitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn bezorgdheid over het toenemende gebruik van spuiwater in met name de melkveehouderij. Aanleiding vormde het ongeluk in een mestsilo in Makkinga (Fr), waarbij drie mensen om het leven kwamen, een vierde persoon raakte zwaargewond. Tijdens het onderzoek naar het ongeluk kwam naar boven dat in 2012 en 2013 een vracht spui­water was aangevoerd in de betreffende silo. Omdat de silo daarna weer grotendeels werd leeggereden, is niet bekend hoeveel spui­water nog in de silo aanwezig was ten tijde van het ongeluk. Ook is onbekend wat het ongeluk heeft veroorzaakt: de mestgassen uit drijfmest óf het mogelijke restant spuiwater? De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft verzuimd dit te onderzoeken.

De redactie van V-focus ging op zoek naar antwoorden op de vragen: Hoe gevaarlijk is het toevoegen van een partijtje spuiwater aan mest? En waar blijft het spuiwater?

In Nederland is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het toevoegen van spuiwater aan de mest. Uiteindelijk belandde de redactie van V-focus in Japan, waar veel meer onderzoek is gedaan naar de omstandigheden die zorgen voor een snelle exponentiële toename van het zeer gevaarlijke H2S-gas.

Het omslagartikel ‘Verdwenen spuiwater en ongelukken met mestgassen’ verschijnt volgende week in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?