Algemeen | Onderzoek en Beleid

WUR levert ‘verdwenen’ ammoniakdata af bij researchteam V-focus

Wageningen UR heeft vanmiddag bestanden met ammoniakmeetdata afgeleverd bij het researchteam van V-focus / Mesdag Zuivelfonds. Sinds 2015 is WUR herhaaldelijk verzocht om inzage in de meetuitslagen van veldproeven op grasland met bovengronds bemesten, mestinjectie en bemesten met de sleepvoet. In 2016 werden wel meetdata ontvangen, maar deze betroffen de bemesting van aardappelruggen en onbeteeld kleibouwland en waren niet relevant voor grasland. Meetdata van proeven op grasland werden niet ontvangen, deze waren naar zeggen van WUR niet meer beschikbaar.

De ‘verdwenen ammoniakdata’ zorgden bij veel boeren en hun belangenorganisaties voor een verder teruglopend vertrouwen in het ammoniakbeleid van de overheid. Dit was mede reden voor het ministerie van LNV om het Rathenau Instituut te vragen de mogelijkheden voor een herstel van het vertrouwen te onderzoeken. Het Rathenau Instituut organiseerde daartoe dit voorjaar drie gesprekken met betrokken partijen, waaronder één gesprek over de wetenschappelijke disputen. Bij dat laatste gesprek waren onderzoeker Jaap Hanekamp, onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds aanwezig. Alle drie maakten zij zich in de afgelopen jaren hard voor een wetenschappelijk onderbouwd en transparant ammoniakbeleid, maar tot nu toe tevergeefs. Groot was dan ook de verrassing toen in de wetenschappelijke Rathenau-sessie naar boven kwam dat de meetdata tòch niet verloren waren gegaan, maar nog grotendeels aanwezig bij WUR.

Over de meetdata

De vandaag beschikbaar gestelde databestanden bevatten de meetuitslagen van in totaal 11 veldproeven op grasland. Op het eerste gezicht lijken deze data bruikbaar, al zal in de komende maanden moeten blijken of dit ook werkelijk zo is en deze data antwoorden geven op vragen van de veehouderij. Belangrijke vragen zijn onder meer hoe effectief de emissie-reducerende bemestingsmethoden werkelijk zijn en of er echt zulke grote verschillen zitten tussen methoden als de wetgever voorstelt. Ook de onderbouwing van het PAS-beleid wordt voor een belangrijk deel geleverd door deze meetdata.

Naar verwachting zal het een aantal maanden tot een half jaar duren voor alle bestanden zijn geanalyseerd.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?