‘Opnieuw meten als ammoniakdata niet beschikbaar zijn’

In de afgelopen 25 jaar vonden veel emissiemetingen plaats aan bemestingsmachines. Zo werd vastgesteld hoeveel ammoniak er ontsnapt bij bemesting, bij verschillende aanwendingstechnieken. De meetuitslagen blijken echter niet in te zien, en daarom zijn de emissies waarop het mestbeleid is gebaseerd, niet controleerbaar. Lees verder

Theo Duteweerd nieuwe manager VIC Sterksel

Theo Duteweerd uit het Overijsselse Mariënheem wordt per 1 januari 2016 de nieuwe manager van het Varkens Innovatie Centrum (VIC). Lees verder

Kai Kikkers nieuwe directeur Duynie Feed Nederland

De Nederlandse diervoederdivisie van Duynie Group wordt vanaf 1 december aangestuurd door Kai Kikkers. Lees verder

Sikma Veevoeders verder onder de naam ABZ Diervoeding

Vanaf 1 januari 2016 gaat Sikma Veevoeders uit Stroobos (Friesland) officieel verder onder de naam ABZ Diervoeding. Na de overname van Sikma Veevoeders door ABZ Diervoeding per 28 mei 2014 is vooral gewerkt aan de samenvoeging van de twee bedrijven. Lees verder

Veehouderij streeft humane sector voorbij in antibioticareductie

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer twee keer zoveel antibioticumbehandelingen toegediend aan mensen, dan aan runderen. En de Nederlandse varkenshouderij zit lager in gebruik, dan de humane geneeskunde in diverse EU-landen (zie grafiek). Waar het gebruik in de dierhouderij in veel EU-landen significant daalt, is daarvan in de humane geneeskunde nauwelijks sprake. Lees verder

Heeft de Unie van Waterschappen wat te verbergen?

In de afgelopen weken is me meermalen gevraagd – door waterdeskundigen – hoe mijn gesprek met de Unie van Waterschappen is verlopen op 2 november. Daar was men toch wel benieuwd naar. Kennelijk waren de waterschappen op de hoogte van het gesprek, maar niet over de afgelasting ervan. Lees verder

Nederlandse natuur explodeert, dankzij de landbouw

In de natuur gaat heel veel, heel erg goed. Het aantal vogels, vlinders en zoogdieren neemt toe, jaar na jaar. Ik pak de volledige statistieken (alle soorten waarvoor tellingen bijgehouden worden) er even bij, dus niet alleen de statistieken van een paar soorten die in een (tijdelijke) dip zitten. Laten we eens kijken hoe het de Nederlandse soorten is vergaan sinds het jaar 2000. Lees verder

Weiden en bodem nog niet zo simpel

De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet. Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, waarin niet gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op een maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gingen samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabele weidende koe. Lees verder

PAS-wetgeving niet goed doordacht

Op 1 juli 2005 is de programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In elke provincie zijn voor de inwerkingtreding van de PAS door het ministerie van EZ voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarin is uitleg gegeven over het programma. Maar hoe loopt het nu eigenlijk met activiteiten die door veehoduers aangemeld dan wel aangevraagd worden onder de PAS? Lambert Pollinder, omgevingsjurist bij Agrifirm Exlan inventariseerde de knelpunten in de praktijk. Lees verder

Doorbraak insecten in veevoer moet nog komen

De doorbraak van het gebruik van insecten als eiwitrijke grondstof in veevoer laat nog op zich wachten. Dat heeft vooral te maken met de wetgeving die daarvoor aangepast moet worden. Maar dat de doorbraak er komt, daar wordt niet aan getwijfeld. Lees verder