Barsten in het ammoniakbastion

Een korte film over het ammoniakbeleid. De film is geproduceerd door Schoonhoven Producties, bekend van de documentaire De kleine oorlog van boer Kok. Lees verder

MS Schippers opent nieuw proefbedrijf voor vleesvarkens

MS Schippers opende onlangs zijn nieuwe proefbedrijf De Raamloop voor vleesvarkens. Op Proefbedrijf De Raamloop vergelijkt MS Schippers de resultaten van een reguliere vleesvarkensstal en de Hy-Care Rendementstal. Lees verder

Innoseeds gaat verder als DLF

Landbouwzadenbedrijf Innoseeds gaat per 1 oktober 2015 verder onder de naam DLF. Het Deense moederbedrijf sinds 2003, en andere vestigingen van deze wereldmarktspeler in graszaad zullen onder dezelfde naam verder gaan. Bij het bedrijf in Nederland werken zo’n 100 medewerkers van de in totaal ruim 800 collega’s binnen de DLF-groep. Lees verder

Producten van ForFarmers, Agrifirm en MS Schippers favoriet bij veehouders

De voeders van ForFarmers zijn door veehouders gekozen tot ‘Beste Koop’. De kalverbrok van Agrifirm en de behandelwagen van MS Schippers eindigden op respectievelijk de plaatsen twee en drie in de Top 20 Beste Koop. Afgelopen zomer onderzochten AgriDirect en V-focus, welke producten die veehouders in de afgelopen twee jaar hebben gekocht, tot de grootste tevredenheid hebben geleid op het boerenerf. Lees verder

Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster. Lees verder

Voerwinst bij dynamisch voeren hoger

Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradavies berekend wordt op basisi van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Lees verder

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Nieuwe bestuursleden Coöperatie Topigs

Loes van de Pas (25, Eersel), Bart van Kerkhof (35, Wintelre) en Mark Tijssen (43, Roggel) zijn begin september door de Ledenraad benoemd tot bestuurslid van Coöperatie Topigs. Lees verder

Dierenbescherming schrapt 35 banen

Door een voorgenomen reorganisatie vervallen bij de Dierenbescherming ruim 35 van de circa 160 voltijdbanen. Algemeen directeur Frank Dales heeft dinsdag het personeel ingelicht. Lees verder

Parlement en kabinet beslissen nu over landbouw zonder enig inzicht in correctheid van emissiefactoren

Door Jaap Hanekamp op 16 september 2015 Zijn we verder gekomen met de reviewcommissie waarover we vorige week rapporteerden? Niet echt. Maar er zijn andere wegen om het ammoniakdebat af te binden: ‘science by media’ – wetenschap via de media. … Lees verder