Onderzoek en Beleid

Effect mycorrhiza schimmels op grasgroei

Mycorrhizaschimmels leven in symbiose met plantenwortels en vergroten daarmee het worteloppervlak. In ruil voor suikers van de plant nemen mycorrhiza stikstof, fosfor en water op voor de plant. De vraag dient zich dan op: kunnen we met het enten van mycorrhizaschimmels in de bodem de productie van gras of mais verhogen? De melkveehouders van Stichting Duinboeren hebben in het project Vitaal Bodem- & Watersysteem (zie kader) de proef op de som genomen en hebben vorig jaar grasland geënt met mycorrhiza en de productie bepaald.

Plant Health Cure adviseert om, samen met de mycorrhiza’s, extra bodembacteriën aan de bodem toe te voegen, geen kunstmest te gebruiken en in plaats daarvan Organic Plant Feed te gebruiken, een organische, plantaardige meststof. Dit alles om de mycorrhizaschimmels zo goed mogelijk te laten functioneren. Op het proefperceel zijn daarom drie behandelingen aangelegd in vijf herhalingen:
1. Kunstmest uit KAS zonder mycorrhiza’s als praktijkcontrole.
2. Organic Plant Feed zonder mycorrhiza’s als controle.
3. Organic Plant Feed met mycorrhiza’s.

Effect op opbrengst

Om te onderzoeken of het enten van mycorrhizaschimmels effect heeft op de opbrengst, zijn opbrengstbepalingen gedaan. Het verschil tussen plots met of zonder mycorrhiza die bemest zijn met Organic Plant Feed is nihil. Het verschil tussen de Organic Plant Feed-plots en de kunstmestplots is echter groot.

De uitkomsten van deze studie door het Louis Bolk Instituut en Health Cure  leest u in V-focus 1 juni 2018.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?