Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster. Lees verder

Voerwinst bij dynamisch voeren hoger

Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradavies berekend wordt op basisi van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Lees verder

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Nieuwe bestuursleden Coöperatie Topigs

Loes van de Pas (25, Eersel), Bart van Kerkhof (35, Wintelre) en Mark Tijssen (43, Roggel) zijn begin september door de Ledenraad benoemd tot bestuurslid van Coöperatie Topigs. Lees verder

Dierenbescherming schrapt 35 banen

Door een voorgenomen reorganisatie vervallen bij de Dierenbescherming ruim 35 van de circa 160 voltijdbanen. Algemeen directeur Frank Dales heeft dinsdag het personeel ingelicht. Lees verder

Parlement en kabinet beslissen nu over landbouw zonder enig inzicht in correctheid van emissiefactoren

Door Jaap Hanekamp op 16 september 2015 Zijn we verder gekomen met de reviewcommissie waarover we vorige week rapporteerden? Niet echt. Maar er zijn andere wegen om het ammoniakdebat af te binden: ‘science by media’ – wetenschap via de media. … Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder

Onze reactie op internationale review onderbouwing ammoniakbeleid

Op 8 september rapporteerden wij over de ‘Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands’. Nu we de tijd hebben gehad om het gehele document te lezen zijn er een paar opvallende zaken te melden. Lees verder

AgroDyn, BoerenBond Agro en Limburgsch Landbouwsyndicaat fuseren

AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat hebben het voornemen te fuseren. De drie bedrijven zijn al vele jaren actief in de advisering en toelevering in de agrarische sector. Door de krachtenbundeling ontstaat een onderneming met een jaaromzet van ruim … Lees verder

WUR geeft meetdata en berekeningsmethoden nog steeds niet vrij

De ‘Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands’ stelt 5 maal dat de Nederlandse onderzoekers meer peer-reviewed behoren te publiceren over het ammoniakvraagstuk. Dat lijkt ons een uitstekende zaak. Lees verder