Onderzoek en Beleid

Nieuwe ontwikkelingen regelgeving bewerkte dierlijke mest

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector op het gebied van bemesting. Het gebruik van bewerkte dierlijke mest, als een potentieel alternatief voor kunstmest, lijkt binnen handbereik te liggen.

Deze versoepeling van regels, gecommuniceerd aan demissionair minister Adema, is een lichtpuntje, maar ook een langverwachte stap. Renure, zoals bewerkte dierlijke mest – bijvoorbeeld door middel van een stripper – wordt genoemd, wordt al geruime tijd toegepast in de agrarische sector. Veehouders pleiten al lange tijd voor goedkeuring voor het gebruik ervan.

Kunstmest duur en niet duurzaam

Een belangrijk knelpunt is de beperkte hoeveelheid dierlijke mest die mag worden gebruik. Daar staat tegenover dat er meer kunstmest gebruikt mag worden. Op dit moment voeren veel boeren dierlijke mest af en kopen kunstmest aan. Dit is niet alleen kostbaar, maar ook niet erg duurzaam. Mestvergisting in combinatie met een stripper biedt een oplossing om mest te verwerken tot renure en tegelijkertijd de bedrijfsemissies te verminderen. Bovendien levert het biogas op, dat kan worden omgezet in groene stroom of groen gas. 

Monomestvergisting essentiële schakel in energietransitie

De specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van renure zullen worden vastgesteld zodra Brussel met het definitieve voorstel komt. Mestverwaarding en -vergisting is een essentieel onderdeel van de energietransitie en zal een centrale rol spelen in de kringlooplandbouw.

Bron: Joan van den Heuvel – DLV Advies
Foto: DLV Advies

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?