Column

Wageningen UR schuwt ammoniakdialoog?

Vanochtend een berichtje van de woordvoering van Wageningen UR, dat men klaar is met mijn bevindingen over de verloren ammoniakdata, ik hoef niet meer te bellen of te mailen. Sinds het voorjaar van 2015 proberen wij ammoniakmeetdata los te krijgen bij Wageningen UR, wetende dat er meer is dan ons via het officiële kanaal is medegedeeld. De discussies over de ‘verloren meetdata’ liepen hoog op in de agrarische media. Gisteren kregen wij na 3,5 jaar zeuren en trekken, meetdata toegezonden.

Gesprek blokkeren

Het is de gemakkelijkste weg om iemand die kritisch staat tegenover de handelwijze van Wageningen UR in het ammoniakdossier (onderdeel mestaanwending grasland) te blokkeren.

Opvallend is dat Wageningen UR sinds bekend werd dat veel ammoniakmeetdata nog wel beschikbaar zijn (dat was op 8 juni 2018), onderscheid maakt tussen ‘ruwe meetdata’ en ‘opgewerkte meetdata’. Die eerste soort is er niet, die tweede soort deels wel. Daarvoor was het leven een stukje simpeler en werd gesproken over ammoniakmeetdata. Op 14 januari 2016 ontving ons researchteam een aantal datasets van recente datum van Wageningen UR, met daarbij het volgende schrijven: “Naar aanleiding van uw verzoek om data beschikbaar te stellen kan ik u meedelen dat door Wageningen UR besloten is om u alle ammoniakmeetdata uit de periode 2011 t/m heden te verstrekken. Zoals u weet en ik eerder in ons persoonlijke gesprek heb aangegeven, hebben wij alleen de beschikking over de data van de laatste vijf jaar: eerdere metingen zijn dus niet meer beschikbaar….”

We ontvingen meer berichten van deze strekking: ammoniakmeetdata ouder dan vijf jaar waren niet meer beschikbaar.

Precies verkeerde opgevraagd

Wageningen UR beschikt volgens de nieuwste lezing over twee soorten data en ‘uiteraard’ hebben wij precies de verkeerde soort opgevraagd, de soort die er niet meer is. Dat verklaart waarom wij niets hebben gekregen. De soort die er wel is, die hebben wij niet opgevraagd. Ondanks dat wij aardig goed in het dossier zitten, wisten we van het bestaan van de ‘opgewerkte meetdata’ niet af, we werden steeds doorverwezen naar rapporten met uiterst summiere samenvattingen van de meetdata.

Gisteren heeft Wageningen UR uit hoffelijkheid, de ‘opgewerkte meetdata’ naar ons toegestuurd. Uiteraard zijn we content met deze geste. Al waren wij hier liever 3 jaar eerder op geattendeerd.

Naar herstel geschonden relatie?

Ten slotte was het mede Wageningen UR die er bij ons op aandrong deel te nemen aan de Rathenau-relatietherapie, met als doel: op weg naar herstel van een geschonden relatie op het ammoniakdossier. Wij zijn het gesprek aangegaan met Wageningse wetenschappers ‘van de werkvloer’. Dat gesprek verliep plezierig en open. De huidige situatie echter overziend, lijkt me deze Rathenau-therapie beter besteed aan de ‘officials’ (inclusief de woordvoering) van Wageningen UR. Zij gaan het gesprek nog uit de weg.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?