AgroVison neemt AgroSoft over

AgroVision uit Deventer, onderdeel van de CoMore-groep, heeft onlangs de aandelen van het Deense AgroSoft overgenomen. Door deze overname ontstaat een nieuwe Europese marktleider in software voor de varkenshouderij. Lees verder

Raoul Bino benoemd in topteam Agri&Food

Het topteam van de topsector Agri & Food wordt vanaf 1 september 2015 versterkt met Raoul Bino, algemeen directeur van de Agrotechology & Food Sciences Group van Wageningen UR. Bino geeft hiermee invulling aan de rol van de kennisinstellingen binnen de topsector en volgt Martin Kropff op, die een functie heeft aanvaard in het buitenland. Lees verder

Wat als uw moestuin ook onder de mestwet zou vallen

Boeren klagen veel over de mestregels. Maar hebben hun mestprobleem na 30 jaar nog altijd niet opgelost. Hoe dat kan? Deze blog is speciaal voor u lieve burgers, voor als uw moestuin ook onder de mestwet zou vallen. Alle planten … Lees verder

Waarom wordt wetenschap toch zo gemuilkorfd? #fosfaatrechten

Deze column is bedoeld voor wetenschappers in de landbouw, en dan specifiek op milieu-onderwerpen. Deze column is niet bedoeld als kritiek op hun functioneren, maar juist om ruimte te scheppen zodat zij kunnen functioneren. Lees verder

V-focus toetst wetenschappelijke onderbouwing fosfaatbeleid

Een aanzienlijk deel van de fosfaatbelasting van oppervlaktewateren in landbouwgebieden is te wijten aan de uitspoeling uit de bodemvoorraden. Althans, dat stelt de rijksoverheid in haar 4e en 5e Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn. V-focus onderzoekt momenteel of deze veronderstelling klopt. Lees verder

Forse afname weidevogels, forse toename predatoren weidevogels

Weidevogels lopen terug in aantallen. Predatoren van weidevogels nemen echter fors toe in aantallen. Lees verder

Weidevogelbeheer succesvoller in veedichte provincies

Wel heel gemakkelijk wordt de conclusie getrokken dat de afname van het aantal weidevogels samen hangt met de intensivering van de veehouderij. Als we per provincie in kaart brengen wat het rendement is van het weidevogelbeheer – toename aantal vogels per geïnvesteerde euro – dan blijkt de provincie Noord-Brabant als meest succesvol uit de bus te komen. Lees verder

LTO – Toon van Hoof vicevoorzitter ZLTO

Toon van Hoof uit Heusden gaat in op het verzoek van het ZLTO-bestuur om vanaf november 2015 de functie van vicevoorzitter op zich te nemen. Dat meldt LTO Nederland op haar website. Lees verder

Fosfaatrechten – waar doen we het eigenlijk voor?

Wat wil de veehouderij eigenlijk bereiken met de instelling van fosfaatrechten? Een antwoord op die vraag heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Lees verder

Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval

Fosfaat: we horen de term vaak in combinatie met overschot. In de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In een studie is nagegaan hoe groot de fosforstromen in Nederland zijn. Lees verder