Algemeen

Stikstofbodemoverschot gedaald, nitraat gemiddeld onder EU-norm

De uitspoeling van nitraat op melkveebedrijven in het Derogatiemeetnet is gedaald in de periode 2007-2017 en ligt sinds 2015 in alle grondsoortregio’s gemiddeld onder de norm van 50 mg nitraat per liter. In 2016 gebruikten de bedrijven in het Derogatiemeetnet gemiddeld 238 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare cultuurgrond. In de jaren ervoor schommelde het gebruik ook rond dit niveau. Het stikstofbodemoverschot per hectare vertoont een dalende trend in bijna alle grondsoortregio’s.

De uitspoeling van nitraat uit de wortelzone naar het grondwater op de bedrijven in het Derogatiemeetnet is in alle grondsoortregio’s gedaald in de periode 2007-2017. Deze daling van de nitraatconcentratie heeft ervoor gezorgd dat vanaf 2015 de gemiddelde nitraatconcentratie in alle grondsoortregio’s lager is dan de EU-norm van 50 mg nitraat per liter. De daling sluit aan bij de verwachting dat dalende bodemoverschotten leiden tot lagere nitraatuitspoeling. Daarnaast kunnen nog andere factoren bijdragen aan de daling in nitraatconcentraties.
In de grondsoortregio’s ‘Zand 230’ en Löss zijn de bodems het meest gevoelig voor uitspoeling en liggen de nitraatconcentraties op een hoger niveau dan in de andere grondsoortregio’s. In de Kleiregio en in ‘Zand 250’ liggen de nitraatconcentraties lager.
In de Veenregio is de nitraatconcentratie die uitspoelt uit de wortelzone het laagst van alle grondsoortregio’s. Dit is een gevolg van de relatief hoge afbraak van nitraat in de natte veenbodems. De variatie in concentraties in alle grondsoortregio’s door de jaren heen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door weersinvloeden (droge of natte jaren) en veranderingen in samenstelling van het meetnet.

De actuele resultaten van het Derogatiemeetnet staan in het artikel  ‘Stikstofbodemoverschot gedaald, nitraat gemiddeld onder EU-norm’, in de oktobereditie van V-focus. Het artikel is geschreven door onderzoekers van Wageningen Economic Research en RIVM.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?