Onderzoek en Beleid

Minister Schouten deelde ook fosfaatrechten uit per hectare bouwland en natuurterrein

Het ministerie van Landbouw is de weg kwijt bij het uitdelen van de fosfaatrechten aan melkveebedrijven. Aanvankelijk belandden de rechten ook bij vleesveehouders, later werden deze weer deels ingetrokken omdat deze dieren niet onder de definitie van melkvee vielen. Nu blijkt dat er ook rechten zijn uitgedeeld per hectare grasland, en zelfs bouwland en natuurterrein. Of een hectare grond wel onder de definitie van melkvee valt, valt te betwijfelen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt 120 kg fosfaatrechten beschikbaar per hectare fosfaatarme bodem, voor fosfaatrijk bouwland zijn 50 fosfaatrechten per hectare te verkrijgen. Ook voor natuurterrein worden fosfaatrechten beschikbaar gesteld, afhankelijk van de inrichting 20 tot 70 kg per hectare. Dat blijkt uit een door RVO afgegeven fosfaatrechtenbeschikking die V-focus in handen krijgt. Het aantal fosfaatrechten (in kg fosfaat) dat is afgegeven is even groot als de fosfaatplaatsruimte op de grond. Wat de wettelijke grondslag is van de toewijzing van fosfaatrechten per hectare wordt niet duidelijk. Verwezen wordt naar de Europese Staatssteunbeschikking, maar die vermeldt alleen een toekenning op basis van het aantal dieren. Voor de grondgebonden fosfaatrechten is 15 mei 2015 de peildatum. Hoeveel fosfaatrechten zijn toegekend aan natuurterreinen, bouwland en grasland is niet bekend.

Reactie van het ministerie van Landbouw (toegevoegd op 12 december):

Reactie ministerie LNV aan het adres van V-focus: “In het artikel wordt gesteld dat fosfaatrechten zijn toegekend voor hectares grasland, bouwland en natuurterrein. Dat is onjuist. Er bestaat geen regelgeving op basis waarvan het ministerie van LNV kan besluiten om fosfaatrechten toe te kennen aan bouwland of natuurterrein.”

Reactie V-focus aan het adres van LNV: “Deze constatering van het ministerie is gewoon fout. In de beschikking staat zwart-op-wit dat de fosfaatrechten zijn toegekend aan de hectares grond. (Op het bedrijf zijn geen dieren aanwezig, red). Dan kun je dit als ministerie gaan ontkennen, maar in dit geval staat het er wel degelijk.”

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?