Onderzoek en Beleid

Methaan: is het wel de koe?

De methaanconcentraties in de atmosfeer zijn sinds 1920 meer dan verdubbeld, zo blijkt uit metingen van het Global Greenhouse Gas Reference Network. Het wetenschapsbureau van de Europese Commissie schat het aandeel van de landbouw in die methaanconcentraties op 44 procent. Amerikaans onderzoek komt op basis van dezelfde meetdata tot een aandeel van 18 procent.

In Nederland wordt gedacht aan minder dieren om de klimaatdoelen te halen. Lopende Amerikaanse studies werken aan een ‘methaan-neutrale’ veehouderij door de methaanafbrekende eigenschappen van landbouwbodems te benutten.

Lees in V-focus (eind november) over de grote verschillen tussen Europese en Amerikaanse onderzoeken.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?