NIEUWS


‘Ontbossen is helft CO2 uit landbouw’

7 nov 2022 | Premium

Gert-Jan Nabuurs is hoogleraar Europees Bos aan Wageningen Universiteit. Hij is hoofdauteur van de sectie 'Landbouw en landgebruik' in het laatste IPCC-rapport dat stelt dat onder de anderhalve graad opwarming blijven, alleen nog met versnelde actie mogelijk is. Herstel van bos en biodiversiteit, stoppen met ontbossing en duurzaam intensiveren van de landbouw zijn volgens Nabuurs drie maatregelen die bijdragen aan tegengaan van de opwarming. 


ForFarmers zet minder voeders af

7 nov 2022

In het derde kwartaal van 2022 heeft diervoederconcern ForFarmers 7,2 procent minder voeder afgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage dat het bedrijf heeft gepubliceerd. De daling in voederafzet is vooral te zien in de varkens- en leghennensector.


Het model regeert

20 okt 2022 | Premium

Of het nu om verdroging, vermesting of stikstof gaat, de maatregelen die worden genomen, worden gebaseerd op algoritmen en computermodellen. Een algoritme of computermodel is echter per definitie een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Toch worden computermodellen in toenemende mate gezien als de werkelijkheid waardoor gemakkelijk een kloof tussen theorie en praktijk ontstaat. Het is de vraag of het gerechtvaardigd is vergaande beslissingen te baseren op computermodellen die de werkelijkheid onvoldoende beschrijven en of hier niet de kiem ligt voor het ontbreken van draagvlak. 


ForFarmers kondigt vertrek CEO Chris Deen aan

20 okt 2022

ForFarmers kondigt het vertrek aan van Chris Deen, CEO, per 1 februari 2023. Vorige maand maakte de diervoederproducent bekend dat hij als gevolg van gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zou zijn. Chris Deen heeft nu besloten zijn functie als CEO neer te leggen en ForFarmers te verlaten zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel.


Kringloopboeren loont: hogere marge

14 okt 2022 | Premium

Kringlooplandbouw heeft een positieve invloed op de financiële prestaties van melkveebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door Willemijn van de Geest in opdracht van adviesbureau Boerenverstand.


Piet Adema nieuwe minister LNV

3 okt 2022

Piet Adema (57) is de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat is op maandag 3-10 bekend gemaakt door het kabinet. Net als zijn voorganger Staghouwer is ook Adema van de ChristenUnie.


Toename in teelt eiwitrijke gewassen

3 okt 2022

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen. Het Nederlandse areaal steeg met 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral het areaal sojabonen nam toe. Dit jaar wordt er op 185 hectare sojabonen verbouwd, ruim 2 keer zoveel als vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2022 van het CBS.


‘Aerius ogenblikkelijk cancelen’

28 sep 2022 | Premium

Jaap Hanekamp heeft met Matt Briggs en Geesje Rotgers de validatiestudies van rekenmodel Aerius/OPS voor emissies en deposities van onder andere stikstofverbindingen geanalyseerd, nadat deze middels een Wob-verzoek werden vrijgegeven in maart. Het Wob-verzoek leverde vier validatiestudies op die tot dan toe niet openbaar waren.