NIEUWS


Transitie naar fossielvrij goed voor gewasopbrengst

10 aug 2022

Onderzoekers aan de universiteit van Stanford onderzochten de invloed van de industriële uitstoot van NOx, vooral stikstofdioxiden, op de wereldwijde opbrengst van landbouwgewassen. Dat deze emissies de gewasopbrengsten negatief beïnvloeden is bekend, maar de omvang van deze invloed was nog niet onderzocht.


Eerste varkensvoer met dierlijk eiwit afgeleverd

5 aug 2022

AgruniekRijnvallei heeft de eerste vracht varkensvoeders met verwerkt dierlijk eiwit afgeleverd bij Maatschap Mijnheer-Post in Rouveen. Het betreft hier pluimvee-eiwitten van verwerkte bijproducten uit de vleessector. Deze bijproducten zijn afkomstig van dieren die goedgekeurd zijn voor menselijke consumptie. Het gebruiken van deze bijproducten draagt bij aan het sluiten van eiwit- en mineralenkringlopen.


‘Niks mis met broodje meelworm’

19 jul 2022

De eerste ‘industriële’ meelwormenboerderij van Nederland werd geopend. Bij industrieel moet je jezelf geen fabriekshal voorstellen, meer een pluimveestal, gewoon in het Achterhoekse buitengebied. Femke Wiersma van de BBB mocht het lintje doorknippen.


AgruniekRijnvallei verkoopt 8,6 procent meer mengvoer

12 jul 2022

Diervoederfabrikant AgruniekRijnvallei (AR) heeft in het eerste half jaar van 2022 8,6 procent meer mengvoer verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.


‘Onteigening is nu niet nodig’

11 jul 2022

Peter Drenth is namens het CDA gedeputeerde bij Provincie Gelderland en verantwoordelijk voor onder andere landbouw, natuur en landschap. Boeren in Gelderland, verenigd in het Gelders Landbouw Collectief, stuurden hem op 11 april een brandbrief over het stikstofbeleid.


‘Kweekvlees leek me perfect’

30 jun 2022

In de nieuwste uitgave van V-Focus leest u twee artikelen over vleesalternatieven. In de vorige editie las u de visie van Ira van Eelen. Zij vindt dat de boer kweekvlees nu moet omarmen, zodat het niet een product wordt van industriële grootmachten.


Eenvoudiger lidmaatschap bij FrieslandCampina

10 jun 2022

FrieslandCampina wil meer leden aannemen. Daarvoor heeft de ledenraad ingestemd met wijzigingen in het aannamebeleid. Hierdoor hoopt het zuivelconcern nieuwe leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België aan te trekken. 


Vakblad V-focus verschijnt later

12 mei 2022

Het mei-nummer van het vakblad V-focus verschijnt niet op tijd. De drukkerij heeft grote capaciteitsproblemen. Naar verwachting verschijnt het blad een week later.