NIEUWS


FrieslandCampina boekt netto-omzet van 14,1 miljard euro

21 feb 2023

FrieslandCampina heeft in 2022 een netto-omzet geboekt van 14,1 miljard euro. Dat is een stijging van 22,4 procent ten opzichte van 2021. De netto-winst is gestegen met 69,8 procent tot 292 miljoen euro.


AgruniekRijnvallei neemt productielocatie Vissers Mengvoeders over

21 feb 2023

AgruniekRijnvallei neemt per 1 maar de productielocatie van Vissers Mengvoeders in Helvoirt over. Dat doet het bedrijf om alle biologische voeders in eigen beheer te kunnen produceren.


Grote verschillen tussen provincies na herziening Aerius

2 feb 2023

Na een herziening van Aerius blijft het totaal aantal hectares met een te hoge depositie ongeveer 57 procent, maar er zijn wel grote verschillen tussen provincies. Dat meldt dagblad Trouw.


‘Schoon slib kans voor landbouw’

2 feb 2023 | Premium

Freelance onderzoeker Peter Laan onderzoekt circulaire benutting van grondstoffen. Het terugbrengen van zuiveringsslib naar de landbouw is één van zijn onderzoeksvelden. Slib bevat naast veel nutriënten ook veel fosfor en organische stof, aan beide heeft de landbouw in toenemende mate behoefte. Over het algemeen wordt aangenomen dat slib teveel vervuilingen bevat voor de landbouw. Laan onderzocht slib uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Achterhoekse Haarlo. Dat bleek in alle opzichten schoon genoeg voor landbouwtoepassing. Een teeltproef met maïs op Agro-innovatiecentrum De Marke volgde.


Lagere nitraatuitspoeling bij rundveedrijfmest

26 jan 2023 | Premium

De nitraatuitspoeling uit drijfmest op uitspoelingsgevoelige zandgrond is lager dan die uit kunstmest in de vorm van kalkammonsalpeter (KAS). Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen Livestock Research en onderzoekscentrum B-ware. De uitkomsten zijn relevant omdat melkveehouders de komende drie jaar het gebruik van dierlijke mest op grasland moeten afbouwen door het opheffen van de derogatie, maar daarvoor in de plaats wel kunstmest mogen toedienen.


Theo Spierings benoemd tot CEO ForFarmers

18 jan 2023

De aandeelhouders van ForFarmers hebben vandaag besloten de heer Theo Spierings per 17 januari 2023 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.


Van Dellen: ammoniak gedraagt zich als stikstofoxiden

11 jan 2023

Stikstofrekenmodel Aerius gaat ervan uit dat ammoniak uit de stal voor het grootste deel rond de stal, binnen 250 meter, neerslaat. Mesdag-zuivelfonds-secretaris en Flynth-marktdirecteur agro Lubbert van Dellen lichte een tipje van de sluier op over een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat een groot deel van ammoniak uit de stal ook […]


VS: jaarrond begraasde prairie soortenrijker en droogtetoleranter

10 jan 2023

In de inheemse tallgrass-prairies in een klein deel van het zuiden van Canada en in de Great Plains van de VS hoorde de bizon thuis. Verdwijnen van deze herkauwer heeft het aantal plantensoort in de resterende inheemse gebieden gehalveerd en de veerkracht bij droogte doen afnemen. Zo blijkt uit een studie van Kansas State University. […]