NIEUWS


‘Ambitie Jetten om in 2030 45 procent mest te vergisten tot groen gas is een uitdaging’

23 feb 2024

Minister Jetten gaat ervan uit dat in 2030 45 procent van de mest in Nederland vergist wordt tot groen gas. Dit schrijft hij in zijn Kamerbrief ‘Aanpassingen bijmengverplichting groen gas’ van 9 februari.


De Heus introduceert nieuwe leverondersteunende brok

19 feb 2024

Voerproducent De Heus heeft het nieuwe product Fitbrok geïntroduceerd, een brok met pensbestendige choline, gericht op het bevorderen van de levergezondheid. De brok kan gericht ingezet worden voor het afkalven en voortzettend tijdens de opstartfase.


Extra aminozuren voor varkens

14 feb 2024

Varkens die minder eiwitten gevoerd krijgen, kunnen meer beschadigend gedrag gaan vertonen. Uit WUR-onderzoek blijkt dat de toevoeging van essentiële aminozuren aan het voer het probleem volledig kunnen ondervangen.


‘Foutje, bedankt’

13 feb 2024

De ambtenaren van het ministerie van minister Adema hebben een miscalculatie gemaakt. Dat werd in het radiojournaal behandeld. Dat legde uit dat de minister de steun voor verduurzaming door boeren niet volledig kon uitbetalen. Het gaat natuurlijk om de premies voor deelnemen aan ecoregelingen, of, zoals het radiojournaal het noemde: verduurzaming.


Rectificatie: netwerkconferentie op 21 maart kosteloos toegankelijk voor Vab-leden

7 feb 2024

Op 21 maart is de Vab-netwerkconferentie Erf van de Toekomst gepland in congrescentrum De Reehorst in Ede. Wat u kunt verwachten tijdens het congres las u in de eerste V-Focus van 2024. Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten aanzien van wat u in het artikel leest. In het artikel ‘Netwerkconferentie Erf van de Toekomst’ op […]


‘Boer en koe in de ogen kijken’

6 feb 2024 | Premium

Als zelfstandig adviseur staat Siebren de Ringh bestuurders en managers bij in veranderprocessen. In 2019 begeleidde hij een stikstofdialoog tussen landbouw, bedrijfsleven, overheid en natuur. Hoewel hij bij boeren naast zorgen bereidheid tot verandering zag, weerklonk in de algemene media vooral een lijnrechte tegenstelling tussen landbouw en natuur.


Stefan Bulthuis nieuwe CFO Agrifirm

6 feb 2024

Stefan Bulthuis is per 1 april de nieuwe Chief Financial Officer van Royal Agrifirm Group. Dat laat het bedrijf weten. Bulthuis neemt de functie over van Margret Kleinsman.


Europese Commissie versoepelt regels NGT’s; Nederlanders willen juist meer regulatie

5 feb 2024

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft op 24 januari heeft akkoord gegeven aan een wetsvoorstel voor nieuwe genomische technieken (NGT’s). Het Rathenau Instituut heeft in 2023 een focusgroepenonderzoek gedaan waaruit blijkt dat Nederlandse burgers juist het liefst willen dat nieuwe gentechnieken streng gereguleerd blijven. Dat meldt het instituut in een persbericht.