NIEUWS


ForFarmers neemt Poolse voerproducent over

28 jul 2023

ForFarmers/Tasomix is met Piast Pasze overeengekomen de voeractiviteiten samen te voegen. Daardoor wordt het volume van ForFarmers/Tasomix in Polen met 410.000 ton uitgebreid en de positie in vooral de vleeskuikensector versterkt. De transactie moet worden goedgekeurd door de Poolse mededingingsautoriteit.


Koolstofdioxide-uitstoot per liter melk en per hectare combineren

25 jul 2023 | Premium

Het hanteren van CO2-equivalenten per liter melk als maat voor klimaat- of milieuprestatie is erg arbitrair. Wetenschappers stellen: kijk naar de totale uitstoot en maak daarvoor een weging per liter én per hectare. Het doet extensievere bedrijven meer recht en brengt eerder de hele koolstofuitstoot naar beneden.


Melken voor Morgen Melkveehouderij over uiergezondheid

18 jul 2023

De derde editie van Melken voor Morgen voor de melkveehouderij vindt plaats op 12 oktober 2023. Op 5 oktober is er een Melken voor Morgen-evenement voor de melkgeitensector.


Henri prins – ‘Natuur niet in erbarmelijke staat’

11 jul 2023 | Premium

Henri Prins werkte tot zijn pensioen als WUR-onderzoeker. Naar aanleiding van de stikstofdiscussie sloot hij zich eind vorig jaar aan bij de Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur en publiceerde het rapport ‘Natuur anno 2023’ waarin hij op basis van de ontwikkeling van typische Natura 2000-soorten concludeert dat vanaf 2000 niet meer dan 14 procent ervan afneemt. De rest bleef stabiel of nam toe. Geen soort is verdwenen, vier zijn teruggekomen. Stikstof was voor 6 van de 72 afnemende soorten de belangrijkste reden voor achteruitgang. Verdroging had meer impact op natuurontwikkeling dan stikstof.


In drie jaar tijd leeftijd veestapel met vier maanden verlengd

10 jul 2023

De gemiddelde leeftijd van de veestapel in drie jaar tijd met 4 maanden verlengen. Het is dertig melkveehouders in het project Geef ze de vijf van adviesbureau Valacon gelukt. Daarnaast is de afvoerleeftijd verhoogd met 8 maanden.


Boer bepaalt zelf hoe hij duurzaamheidsdoelen realiseert

4 jul 2023 | Premium

De provincies Drenthe en Noord-Brabant belonen melkveehouders voor duurzaam boeren. De provincie Utrecht gaat er ook mee aan de slag. De boeren blijven bij het verduurzamen aan het roer staan: zij bepalen zelf hoe ze vastgestelde duurzaamheidsdoelen op hun bedrijf realiseren.


Meer subsidie voor wolfwerende rasters in Drenthe

28 jun 2023

Provincie Drenthe stelt nog eens 400.000 euro beschikbaar voor wolfwerende rasters. De subsidie is bedoeld voor houders van hoefdieren in heel Drenthe.


Middengroep vindt: ­Verder verduurzamen

20 jun 2023 | Premium

Van de groep agrariërs die zelf aangeeft duurzame landbouw al gedeeltelijk toe te passen, vindt 54 procent dat de Nederlandse landbouw (verder) moet verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek door Geelen Consultancy en Motivaction International in opdracht van het ministerie van LNV.