Algemeen

Antibioticagebruik stabiliseert in de meeste diersectoren

Het gebruik van antibiotica is in 2023 in de meeste veehouderijsectoren gestabiliseerd. Dat meldt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) in haar nieuwe jaarlijkse rapport.

De melkgeiten-, pluimvee-, rundvee- en varkenssector hebben gebruikspatroon vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Het gebruik in de kalkoensector is in 2023 gedaald met 34,2 procent. Het antibioticumgebruik in de kalversector en konijnensector is gestegen met respectievelijk 7,6 procent en 8,5 procent ten opzichte van het gebruik in 2022.

De verkoop van antibiotica is in 2023 met 4,5 procent gestegen ten opzichte van 2022. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 76,4 procent. De verkoop van antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet bij de mens is stabiel en laag.

Dierenartsen werkzaam bij reguliere vleeskuikens, speenbiggen, vleeskalveren (alle diercategorieën) en kalkoenen laten nog vrij grote verschillen in voorschrijfpatroon zien. Hier lijken volgens de SDa kansen te liggen om de verschillen in voorschrijfpatroon te verkleinen. Het meer gestructureerd inrichten van intervisie, zoals dat plaatsgevonden heeft in de varkenssector om het colistinegebruik terug te dringen, zou daartoe kunnen bijdragen.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?