NIEUWS


FAO pleit voor hogere vleesproductie voor wereldwijde volksgezondheid

28 dec 2023


De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, ziet meer vleesproductie als de oplossing voor het wereldwijde hongersysteem en honger. Dit tot grote verbazing van duurzaamheids- en milieu-NGO’s.


Met emissiemonitoring naar doelvoorschriftenvergunning

20 dec 2023 | Premium

Nu het steeds beter mogelijk wordt om emissies uit de stal op bedrijfsniveau te meten, komt mogelijk ook een andere manier van sturing dichterbij. Op het bedrijf zelf kan de veehouder via een doelvoorschriftenvergunning en geholpen door gevoelige sensoren, veel meer invloed uitoefenen op zijn of haar emissies dan bij het gangbare middelvoorschriftstelsel. Het ministerie heeft er wel oren naar.


Alfa en ABAB onderzoeken mogelijke fusie

15 dec 2023

Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB onderzoeken een mogelijke fusie. Dat meldt Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa, op de website van het bedrijf. De dienstverlening en de klantenportefeuilles zouden goed bij elkaar passen.


Brussel werkt aan oplossing tekort groene subsidies voor boeren

14 dec 2023

Nederlandse boeren krijgen minder subsidie van de overheid voor de eco-regeling dan eerst beloofd was. Deze subsidieregeling is onderdeel van het Europees landbouwbeleid. Het bedrag van de eco-regeling is door Nederland zelf op deze hoogte vastgesteld.


Belgische veevoersector gaat overeenkomst voor maatregelen tegen methaanuitstoot aan

11 dec 2023

De Belgian Feed Association (BFA), de belangenbehartiger van de Belgische veevoersector gaat een collectieve overeenkomst aan om methaanuitstoot bij koeien te verminderen.


Onderzoek naar de nutriëntenkringloop van natuurboerderij Eytemaheert

4 dec 2023

Natuurboerderij Eytemaheert in Drenthe wil landbouw en natuurbeheer integreren in een melkveebedrijf, waarin de nutriëntenkringloop zoveel mogelijk gesloten wordt. De koeien krijgen zelf geproduceerd gras, zonder aanvoer van nutriënten in de vorm van voer, mest of meststoffen. Met de productie van melk en vlees worden wel nutriënten afgevoerd.


‘Voor kringloop en gezondheid’

28 nov 2023 | Premium

Afke Huitema studeerde communicatiemanagement, daarna industrieel ontwerp en volgde een biodynamische landbouwopleiding aan de Warmonderhof. Ze werkt als zelfstandig ondernemer. Ze ziet dat mensen vinden dat ze onafhankelijk zijn, maar als de supermarktschappen eens leeg zouden zijn, kunnen ze niet meer eten.


Verkiezingen en het verdienvermogen van de landbouw

22 nov 2023

Verkiezingen; een paar van de heetste hangijzers voor een komend kabinet zijn de aanpak van het stikstofvraagstuk, het natuurherstel en de woningbouw. En daarin speelt de landbouw een cruciale rol.