Onderzoek en Beleid

Mestgassen prima aan te pakken bij de bron

Stomverbaasd was Annette van der Knaap, chemicus en onafhankelijk onderzoeker toen zij erachter kwam dat boeren door de wetgever worden gedwongen om te werken in stallen waarin schadelijke en levensgevaarlijke mestgassen ontstaan. Om die vervolgens met allerhande technieken weer af te vangen. Andere branches, zoals de chemie, bieden tal van mogelijkheden om gasvorming vanuit de mest tegen te gaan.

“Ongelooflijk dat dit kan in de landbouw, in de chemische industrie zou zoiets ondenkbaar zijn.” Annette van der Knaap, chemicus en onafhankelijk onderzoeker, was stomverbaasd toen zij kennismaakte met de moderne landbouwstallen en de levensgevaarlijke mestgassen die hierin ontstaan door verplichte wetgeving. “Terwijl er meerdere mogelijkheden zijn om de mest eenvoudig en goedkoop te bewerken in de put, zodat er nauwelijks gassen ontstaan zoals het giftige waterstofsulfide en het explosieve methaan, en ook verliezen in de vorm van ammoniak worden ermee voorkomen.” Een aanpak bij de bron.

Kennis uit afvalwaterzuivering toepassen

Van der Knaap verdiende haar sporen in het onderzoek voor de chemische industrie. Zo deed zij voor een chemisch bedrijf onderzoek naar bacteriegroei in de afvalwaterzuivering – dit bedrijf had geregeld problemen met de waterzuivering waarbij bij heropstart steeds weer nieuwe bacteriën toegevoegd moesten worden. Van der Knaap ontdekte in dit onderzoek de Grander, een Oostenrijkse vinding die veel wordt toegepast in de wereld van het drinkwater.

‘Mestgassen prima aan te pakken bij de bron’ is het omslagartikel van V-focus, april 2019 (foto cover: Twan Wiermans).

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?