NIEUWS


Korte metten met het ‘overlegsyndroom’

20 jul 2015

Een vergadering is in de basis een heel nuttig instrument om tot goede beslissingen te komen. Maar beslissingen worden er niet vaak genomen; de vergadering is dan niet effectief, niet zinvol geweest.


Ontwikkelruimte te krap berekend binnen PAS

20 jul 2015

Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de stikstofneerslag op de natuur maatgevend voor de ontwikkelruimte van bedrijven. Maar hoe zit het met die stikstofneerslag? V-focus toetst de beleidsberekeningen aan de metingen.


Glyfosaat ook in veehouderij onder vuur

20 jul 2015

Of glyfosaat schadelijk is voor de dier- en volksgezondheid hangt er maar net vanaf wie je spreekt. Voorstanders en tegenstanders staan tegenover elkaar in hun opvattingen. Dat de meningen zo sterk uiteenlopen heeft te maken met een gebrek aan harde feiten.


De Heus maakt entree op de Balkan

15 jul 2015

Op 15 juli tekende Koninklijke De Heus de overeenkomst voor de verwerving van 100 procent van de aandelen van het Servische Proteinka. Met deze acquisitie realiseert De Heus een toekomstgerichte entree op de Balkan-regio.


Nieuwe editie Handboek Varkenshouderij

15 jul 2015

Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij.


Overschrijding ammoniakplafond voorbarig

14 jul 2015

In de Europese statistieken is Nederland boven het ammoniakplafond uitgestegen, zo blijkt uit deze maand gepubliceerde cijfers. Dat komt voor mij niet als een verrassing. Dat het RIVM de ammoniakemissies dit voorjaar met terugwerkende kracht ophoogde, op basis van 'verbeterde berekeningen' vond ik wel verrassend.


Topigs Norsvin bouwt nieuw k.i. station in Verenigde Staten

13 jul 2015

Topigs Norsvin bouwt in de Verenigde Staten een nieuw k.i. station voor 335 beren. Dit station, met de naam Skylab LLP, is een samenwerking met het bedrijf AI Partners.


Vion benoemt Francis Kint tot CEO

9 jul 2015

Vion Food heeft de Belg Francis Kint (53) benoemd tot CEO. Kint neemt de leiding over van interim CEO Tom Heidman die per 1 september opnieuw in de raad van commissarissen wordt benoemd. Dat meldt Vion op haar website.