Wetenschap tovert met resistentiecijfers

Het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad doet al jaren onderzoek naar resistentie van bacteriën tegen antibiotica bij vee. Het instituut vindt daarbij meer resistente kiemen dan laboratoria in ons omringende landen. De onderzoekscijfers worden gepresenteerd in Europese vergelijkingen, waarbij Nederland als slechtste uit de bus komt. Dat laatste wordt ‘gretig’ opgepakt door de landelijke media; deze schilderen de Nederlandse veehouderij af als de grootste knoeier in Europa. Dit is niet terecht, menen diverse wetenschappers in binnen- en buitenland. Het CVI zou ‘strenger meten’ dan andere Europese laboratoria. Een Europese standaard ontbreekt.

Lees verder

Raad van State maakt kapitale rekenfout in uitspraak ‘Eilandspolder’

Veehouders in de Noord-Hollandse Eilandspolder hebben een Natuurbeschermingswetvergunning nodig als zij drijfmest willen uitrijden in deze polder die is aangewezen als Natura 2000-gebied. De vergunningplicht is het gevolg van uitspraken van de Raad van State op 16 maart 2011 en 18 januari 2012. De uitspraken van de Raad van State blijken gebaseerd te zijn op een foutieve berekening van de stikstofdepositie. Het ministerie van EL&I bevestigt dat de Raad van State een rekenfout heeft gemaakt. Lees verder

Prachtige uitdaging

‘De wereld wordt harder en veehouders ook’. Dit antwoord krijg ik geregeld van adviseurs, maar weet nooit goed wat zij bedoelen. Zeker niet als die ‘harde veehouders’ worden gekwalificeerd als ‘prachtige uitdagingen’

Zoutvergiftiging kalveren wordt niet (h)erkend

24 november 2011 – Volgens een melkveehouder en tevens kalveropfokker uit het Friese Nijelamer is te zoute kalvermelk de oorzaak geweest van massale sterfte onder zijn kalveren in 2008/2009. De sterfte liep toen op tot 50 procent. Hoewel de veehouder … Lees verder

Productiecijfers biologische veehouderij niet openbaar

24 november 2011 – Het blijkt onmogelijk om aan te geven hoeveel dieren er worden gehouden op biologische bedrijven. Noch ketenorganisaties van de biologische landbouw, noch controlerende instanties blijken hier precieze gegevens over te kunnen verstrekken.

Booijink Veevoeders voor derde maal op rij de beste

21 september 2011 – Booijink Veevoeders uit Raalte is voor de derde keer op rij gekozen als meest klantvriendelijke bedrijf in de veesectoren. Ook in 2010 en 2009 kwam Booijink Veevoeders als beste uit de bus in het grootschalige klanttevredenheidsonderzoek, … Lees verder

50 procent antibioticareductie in 2013 is onhaalbaar

19 juni 2011 – Over twee jaar kan het antibioticumgebruik in de veehouderij bij maximale inspanning, hooguit 30 procent zijn verminderd. Een reductie van 50 procent, waar de veehouderijsector onder druk van de politiek voor tekende, is te optimistisch. Dat … Lees verder

Top 50 adviseurs 2010 – Bedrijven langs de meetlat

Net als in 2008 en 2009 vroegen AgriDirect en vakblad V-focus veehouders ook dit jaar om hun waardering te geven voor de adviesbedrijven waarmee zij in het afgelopen jaar zaken deden. In totaal drukten 13.500 veehouders hun tevredenheid over hun … Lees verder