Algemeen

Vlaamse veehouders en akkerbouwers in klimaattraject

ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO zijn in een vierjarig samenwerkingstraject gestapt dat 19 september vorig jaar werd afgetrapt. Binnen het project Klimrek worden individuele melkveehouders, varkenshouders en aardappeltelers in Vlaanderen gezocht om een bedrijfsindividueel klimaattraject te doorlopen.

Op de individuele bedrijven wordt het project opgestart door een klimaatscan die wordt uitgevoerd door een klimaatconsulent. In de scan wordt de klimaatimpact van het bedrijf in kaart gebracht middels een LCA, ofwel een levenscyclusanalyse. Het berekenen van de carbon footprint (CFP) is daar slechts een onderdeel van. De CFP berekent enkel de bijdrage aan de CO2-equivalenten. De LCA neemt meerdere aspecten mee.

Per bedrijf worden meerdere klimaatmaatregelen doorgerekend. Niet alleen in de LCA, maar ook economisch, want de maatregelen moeten haalbaar zijn. Bovendien weegt ook het aspect ‘sociale duurzaamheid’ mee, want past de  maatregel wel bij de ondernemer? Ook in het klimaatproject wordt de ondernemer gedurende de projectduur ondersteund, zodat meerdere maatregelen worden doorgevoerd en geanalyseerd.

Binnen Klimrek worden alleen wetenschappelijk onderbouwde maatregelen ondersteund. Daarbij gaat het niet enkel om maatregelen die de impact van het bedrijf als zodanig verminderen (mitigatie), maar ook om maatregelen waarmee bedrijven zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden voor wat betreft het klimaat. Het samenwerkingsverband van de onderzoeksorganisaties is op zoek naar agrariërs die willen deelnemen.

Foto: EU 2017, Cornelia Smet

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?