NIEUWS


Ronald van de Ven algemeen directeur Voergroep Zuid

25 mrt 2021

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt Ronald van de Ven (59) per 1 juli 2021 de nieuwe algemeen directeur van Voergroep Zuid.


Hubert Andela nieuwe directeur ZuivelNL

15 mrt 2021

Hubert Andela is per 1 juni 2021 de nieuwe directeur van ZuivelNL. Met de aanstelling Andela invulling gegeven aan de vacature die was ontstaan na het vertrek van Janine Luten op 14 augustus 2020.


‘Verkeerde focus’

11 mrt 2021

Ina Pinxterhuis, inmiddels actief als onderzoeker in Nieuw-Zeeland, spreekt in de nieuwste V-focus  haar vrees uit dat er in Nederland een te grote focus ligt op ammoniak. Nu we in Nederland massaal in de ban zijn van het stikstofprobleem, lijkt de aandacht voor andere dossiers te verslappen.


Martin Vervoorn directeur De Valk Wekerom

11 mrt 2021

Bij Coöperatie De Valk Wekerom staat een nieuwe directeur aan het roer. Martin Vervoorn (50) heeft met ingang van 1 maart Michael Mackaay (56) opgevolgd. Vervoorn begon zijn loopbaan bij BLGG, het huidige Eurofins Agro. Daar was hij onder andere werkzaam als directeur en business development manager.


Samenwerking Nukamel en RumiVar

9 mrt 2021

RumiVar en Nukamel slaan de handen ineen. Nukamel is producent van zuivelnitiritie voor jonge dieren, RumiVar levert voedingsadvies, mineralen en opfokmelkproducten. Door de samenwerking willen RumiVar uit Zuidwolde en Nukamel uit Weert beogen met de samenwerking beide het assortiment te vergroten en de kwaliteit ervan te verhogen door de bundeling van kennis en gezamenlijk onderzoek. […]


Onderzoek stikstof, broeikasgassen bij Koeien & Kansen

9 mrt 2021

Vanaf 2021 gaat het project Koeien & Kansen een nieuwe fase in waarin stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit centraal staan. Een belangrijk aspect ervan is de integratie ervan in de bedrijfsvoering en het effect op de economie. De melkveehouderijsector heeft te maken met grote uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van ieder melkveebedrijf, bijvoorbeeld op […]


Zeewier als voersupplement

9 mrt 2021

Zeewier kan in theorie gebruikt worden om methaanuitstoot door runderen te verlagen, maar in de praktijk blijkt dit ingewikkelder. Dat laat een onderzoek van Wageningen Livestock Research zien. In de eerste fase van het project rondom zeewier als veevoer onderzocht Wageningen Livestock Research de samenstelling van verschillende zeewieren en of deze zeewieren methaanvorming in runderen […]


Tijd rijp om schijnwerkelijkheid te tackelen

8 mrt 2021

Veel te lange en dure trajecten om innovatieve stalsystemen op de RAV-lijst te krijgen en twijfel over de effectiviteit van emissiearme stalvloeren. Het zijn de belangrijkste redenen voor de Taskforce Versnelling Innovatieve Stalsystemen om te pleiten voor een compleet nieuwe werkwijze rond emissiearme stalsystemen, met de doelen centraal en de boer aan het roer, maar eerst moeten nog enkele twijfels weggenomen worden.