Nieuws

Belgische veevoersector gaat overeenkomst voor maatregelen tegen methaanuitstoot aan

De Belgian Feed Association (BFA), de belangenbehartiger van de Belgische veevoersector gaat een collectieve overeenkomst aan om methaanuitstoot bij koeien te verminderen.

De BFA wil samenwerken met de Belgische overheid, onderzoekers en ketenpartners uit de Vlaamse landbouw, zuivel- en vleesindustrie om de methaanuitstoot van rundvee met 26 procent te verminderen tegen 2030. Dit is ten opzichte van 2016. De partijen hebben hiervoor het Convenant Entherische Emissies 2019-2030 ondertekend. 

Ze willen het doel onder andere realiseren met aangepast voer. Aangepast voer verandert ook de vertering en daardoor de methaanuitstoot van de koe. Mogelijkheden zijn het voeren van geëxpandeerd lijnzaad of het toevoegen van het additief 3-NOP.  In 2024 moet elk lid van de BFA ten minste één goedgekeurde voermaatregel uit het convenant toepassen op een tiende van het rundveevoer dat zij produceren voor Vlaams rundvee.

De voermaatregelen verhogen de kostprijs. Daarom kunnen Belgische veehouders die hieraan meedoen een (gedeeltelijke) financiering krijgen van hun overheid via een ecoregeling. De 133 leden van BFA vertegenwoordigen zo’n 93 procent van de Belgische diervoederproductie.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?