Nieuws

Brussel werkt aan oplossing tekort groene subsidies voor boeren

Nederlandse boeren krijgen minder subsidie van de overheid voor de eco-regeling dan eerst beloofd was. Deze subsidieregeling is onderdeel van het Europees landbouwbeleid. Het bedrag van de eco-regeling is door Nederland zelf op deze hoogte vastgesteld.

De regeling is een groot succes gebleken en meer boeren dan verwacht willen zich inzetten voor vergroening van hun bedrijf. Er loopt nu overleg tussen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie over het aanvullen van het tekortschietende budget. De Commissie ziet hier de noodzaak van in. Er wordt hard gewerkt om samen aanpassingen mogelijk te maken.

De eco-regeling moet boeren stimuleren om inspanningen te doen die hun bedrijf groener maken. Het is onderdeel van het Nederlandse Strategisch Plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 tot 2027. In het plan is een specifiek bedrag vastgesteld voor de subsidie, op basis van het verwachte aantal deelnemers voor de regeling. De daadwerkelijke vraag ligt aanzienlijk hoger dan aanvankelijk verwacht, daarom lijkt het er op dat het oorspronkelijk geplande budget moet worden aangepast.

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een nationaal GLB-plan. In die nationale plannen, een onderdeel van het vernieuwde Europese landbouwbeleid, geven de landen zelf aan hoe ze subsidies voor landbouw en plattelandsontwikkeling willen inzetten aan de hand van de eigen behoeften en prioriteiten. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor vergroening en verduurzaming van de landbouwsector. Maatregelen om vee te beschermen tegen de wolf kunnen ook een onderdeel zijn van zo’n plan. Nederland heeft gekozen om de middelen in te zetten voor duurzaamheid, vergroening van de sector en steun aan jonge boeren. Het totaalbudget dat Nederland krijgt uit het GLB is ongeveer 4,5 miljard euro.

De Europese Commissie heeft nauw contact met de Nederlandse autoriteiten om hen te helpen bij het gebruik van alle flexibiliteit die de EU-wetgeving biedt om voor dit jaar een gepaste oplossing te vinden. De Commissie werkt ook samen met de Nederlandse autoriteiten om na te gaan hoe het strategisch plan voor het GLB voor 2024 en de jaren daarna kan worden aangepast om de problemen van het eerste uitvoeringsjaar te vermijden.


Bron: Ingelise de Boer, Woordvoerder Europese Commissie in Nederland

Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?