Auteur Archief: Frank de Vries

Tachtig procent van de patenten in de wacht

De overheid en de wetenschap investeren miljoenen euro’s in onderzoek en dat leidt geregeld tot innovaties. Op veel innovaties worden patenten aangevraagd, in de hoop zo de investeringskosten terug te verdienen. Zo’n tachtig procent van de patenten ligt echter te verstoffen op de plank. Lees verder

Vrouwen zorgen voor betere beslissingen op het boerenerf

Het bedrijfsinkomen van landbouwbedrijven is hoger naarmate de invloed van de boerin op de boerderij groter is. Dat zei bedrijfskundig adviseur melkveehouderij Gerrit Bossink (ex-Gibo Groep) al in 2007. Anno 2014 is dat niet veranderd. Lees verder

Teloorgang Haagse Landbouwkennis

De Haagse Landbouwkennis neemt gestaag af. Dat is de conclusie die veel Kamerleden van de ‘oude’ en ‘nieuwe generatie’ zelf trekken. V-focus vroeg Kamerleden uit verschillende kabinetten een rapportcijfer te geven voor de landbouwkennis in 2013, 2003 en 1993 Lees verder

Ziekten en plagen door continuteelt mais

Deskundigen en wetenschappers vermoeden dat de continuteelt van mais een oorzaak is van de toename van ziektes en plagen in het gewas. Zij pleiten dan ook voor vruchtwisseling, net zoals bij akkerbouwgewassen. Lees verder

Toppers op de plaatsen 4 tot 10

Tussen de nummers 4 tot 10 onderling is superveel competitie om volgend jaar hogerop te komen in de lijst van ‘Beste werkgevers 2013 V-Focus’. Lees verder

Kleine kern domineert anti-veelobby

Organisaties als de Partij voor de Dieren, Wakker Dier en Varkens in Nood krijgen het voor elkaar om met beperkte menskracht en middelen, veel druk uit te oefenen op de veehouderij. Al met al zijn er behoorlijk wat pressiegroepen actief, waarbij de Dierenbescherming een relatief ‘milde’ aanpak heeft, en actieclubs als ‘Ongehoord’ niet schuwen om strafbare vergrijpen te plegen, zoals inbraak in stallen. Lees verder

Financiering landbouwonderzoek is wespennest

De financiering van het wetenschappelijke landbouwonderzoek moest op de schop. Met de invoering van het zogenaamde Topsectorenbeleid in 2012 willen overheid en de agrofoodsectoren de innovatiekracht verster­ken. Diverse partijen vragen zich nu af of de ingeslagen weg een verkapte manier is om de agrarische overheidsinstituten overeind te houden. Lees verder

Arbeidsmarkt agrofood blijft goed

De agrarische sector groeit in 2013, dat zegt het ING. Deze sector blijkt nauwelijks afhankelijk van de econo­mische conjunc­tuur. Akkerbouwers profiteren van de hoge prijzen en door een relatief hoge leeftijd van werknemers in de veehouderij neemt het aantal vacatures alleen maar toe in de komende jaren. Hoe zien de werving- en selectiebureaus in de agrofoodsector hun markt? Lees verder

Cijfers over antibioticareductie verwarrend

Heeft de veehouderij haar reductiedoelen voor antibiotica nu wel of niet gehaald? Er zijn verschillende officiële cijfers in omloop, gebaseerd op verschillende berekeningswijzen. Dat maakt het trekken van conclusies onmogelijk. Lees verder

NVWA veegt fouten onder het tapijt

“Ik heb niet om die rotzooi in het varkensvoer gevraagd”; het verhaal van een Brabantse varkenshouder die ongewild slachtoffer werd van een voedselschandaal is schrijnend – temeer nu de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit blijft volhouden zijn dossier kwijt te zijn. Lees verder