Adviseurs | Algemeen | Mens en mening

Tachtig procent van de patenten in de wacht

VF04_CoverDe overheid en de wetenschap investeren miljoenen euro’s in onderzoek en dat leidt geregeld tot innovaties. Op veel innovaties worden patenten aangevraagd, in de hoop zo de investeringskosten terug te verdienen. Zo’n tachtig procent van de patenten ligt echter te verstoffen op de plank. Het bedrijfsleven blijkt niet geïnteresseerd in de innovatie of vindt de kosten van het patent te hoog.
Wetenschappelijke instituten stimuleren hun wetenschappers om patenten aan te vragen op nieuwe vindingen. Wetenschappers van Wageningen UR krijgen zelfs een deel van de opbrengst als het patent wordt verkocht aan het bedrijfsleven. Desondanks vlot de handel in patenten niet. Veel innovaties liggen brodeloos op de plank omdat zij geen commercieel perspectief hebben. Volgens partijen uit het bedrijfsleven komt dat doordat overheid en wetenschap eerst dingen gaan uitvinden en pas in tweede instantie kijken of er vraag naar is. Volgens het Rathenau Instituut is er naar 80 tot 90 procent van de universitaire patenten die gefinancierd zijn met overheidsgeld, geen vraag vanuit de markt.
Het artikel ‘80% van de patenten in de wacht’ is het hoofdartikel in V-focus augustus 2014.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?