Onderzoek en Beleid

Ziekten en plagen door continuteelt mais

maisDeskundigen en wetenschappers vermoeden dat de continuteelt van mais een oorzaak is van de toename van ziektes en plagen in het gewas, in de afgelopen jaren. Zij pleiten dan ook voor vruchtwisseling, net zoals bij akkerbouwgewassen.
Mais is in tegenstelling tot vele andere gewassen weinig gevoelig voor ziektes. Het zaaibed wordt behandeld tegen kiemschimmels en vaak was dit voldoende om een gezonde oogst te hebben. Deskundigen zien nu dat met de intensieve bouwplannen van mais op dezelfde percelen de ziektedruk toeneemt. Het gaat dan met name om schimmelziekten, zoals maiskopbrand en wortelaaltjes. Hierdoor kan een productderving optreden van wel tien procent.
Lees het artikel ‘Maismoeheid bestrijden met vruchtwisseling’ in V-focus december 2013.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?