Algemeen

Vrouwen zorgen voor betere beslissingen op het boerenerf

Vrouwen_boerderijHet bedrijfsinkomen van landbouwbedrijven is hoger naarmate de invloed van de boerin op de boerderij groter is. Dat zei bedrijfskundig adviseur melkveehouderij Gerrit Bossink (ex-Gibo Groep) al in 2007. Anno 2014 is dat niet veranderd.

Boeren die minder onder vrouwelijke invloed staan, hebben meer last van haantjesgedrag. Die groep van boeren wil groter worden ten koste van het inkomen, die groep kickt daar op. Vrouwen zorgen voor betere beslissingen op het boerenerf die het inkomen ten goede komen.

Vrouwen in de landbouw

Hoewel de Nederlandse land- en tuinbouw nog immer een mannenbolwerk is, neemt de invloed van vrouwen langzaam toe. Zo speelt de boerin steeds vaker een doorslaggevende rol in de besluitvorming op agrarische bedrijven. In Nederland werkt inmiddels op 52,6 procent van de agrarische bedrijven de boerin actief mee, voor een belangrijk deel in maatschap met de mannelijke partner. Erfbetreders mogen er meer rekening mee houden dat de vrouw een belangrijke medebeslisser is.

Lees het artikel over de invloed van de vrouw op het boerenerf in de aankomende V-focus (verschijnt 23 mei).

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?