Adviseurs | Mens en mening

Teloorgang Haagse Landbouwkennis

VF06_Foto_bij_verhaalDe Haagse Landbouwkennis neemt gestaag af. Dat is de conclusie die veel Kamerleden van de ‘oude’ en ‘nieuwe generatie’ zelf trekken. V-focus vroeg Kamerleden uit verschillende kabinetten een rapportcijfer te geven voor de landbouwkennis in 2013, 2003 en 1993.
De landbouw mag zich op een behoorlijke politieke belangstelling verheugen. Op zich logisch aangezien de agri&food-sector door het kabinet is aangewezen als een van de motoren van de Nederlandse economie. Het kabinet wil deze topsector verder versterken. De Kamerpartijen praten dan ook volop mee over het mestbeleid, de huisvesting van vee en de marktmogelijkheden. Uit gesprekken met Kamerleden blijkt echter dat het kennisniveau van de landbouw in de afgelopen decennia is afgenomen. Kamerleden waarderen het agrarische kennisniveau anno 2013 met een gemiddeld rapportcijfer van 6. In 2003 was dat nog een 7 en in 1993 zelfs een 8.
Het artikel ‘Teloorgang Haagse Landbouwkennis’ is het omslagartikel in V-focus december 2013.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?