Algemeen

Frankrijk: nieuwe strategie reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen uitgebracht

De Franse regering heeft op 6 mei 2024 de nieuwe strategie Ecophyto 2030 voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen uitgebracht. Deze strategie sluit meer aan bij de algemene EU-lijn dan de vorige. 

Het doel van de strategie is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de risico’s daarvan in 2030 met 50 procent verminderd te hebben vergeleken met 2011-2013. Dit moet gebeuren met een aanpak gebaseerd op anticipatie, innovatie, meer middelen voor ondersteuning en de ontwikkeling van niet-chemische alternatieven.

Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd met als doel specifieke problemen op te lossen die boeren nu al ondervinden. Deze bijeenkomsten moeten het mogelijk maken om overgangsmaatregelen te nemen als antwoord op deze moeilijkheden en moeten helpen om economisch duurzame alternatieve oplossingen te vinden. 

Daarnaast komt er een gestructureerd plan voor het anticiperen op het mogelijk uit de handel nemen van werkzame stoffen in Europa en de ontwikkeling van alternatieve technieken voor gewasbescherming. Het doel van dit plan ‘Parsada’ is om zich voor te bereiden en nieuwe technische impasses te voorkomen. Voor dit plan is 146 miljoen euro vrijgemaakt. Een belangrijk aspect is ook dat Frankrijk zich aansluit bij de in de EU geharmoniseerde risico-indicator 1 (HRI1), en dus afscheid neemt van de eigen indicator voor de meting van reductie van gebruik (NODU).   

Er wordt in Ecophyto 2030 veel aandacht besteed aan de preventie van humane gezondheidsrisico’s op landbouwbedrijven als gevolg van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom worden er ook educatieve initiatieven genomen. Ook wordt een informatietool over de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen verspreid. De regionale autoriteiten zullen eigen actieplannen opstellen voor de lokale toepassing van Ecophyto 2030. 

De eerdere maatregelen van de Franse regering uit 2017 zorgden voor het eerst sinds 2009 voor een daling in het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Er is een dalende trend in de verkoop van werkzame stoffen en een stijging in de verkoop van in de biologische landbouw toegestane stoffen. De algemene doelstelling (afname van 50 procent) is al bereikt voor niet-agrarisch gebruik en het agrarisch gebruik van de gevaarlijkste stoffen die geleidelijk van de markt zijn gehaald.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Foto: Franz W. op Pixabay

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?