Auteur Archief: Geesje Rotgers

Nederlandse natuur explodeert, dankzij de landbouw

In de natuur gaat heel veel, heel erg goed. Het aantal vogels, vlinders en zoogdieren neemt toe, jaar na jaar. Ik pak de volledige statistieken (alle soorten waarvoor tellingen bijgehouden worden) er even bij, dus niet alleen de statistieken van een paar soorten die in een (tijdelijke) dip zitten. Laten we eens kijken hoe het de Nederlandse soorten is vergaan sinds het jaar 2000. Lees verder

Weiden en bodem nog niet zo simpel

De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen, alleen als je het goed doet. Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Het betekent een nieuwe focus, waarin niet gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op een maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gingen samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabele weidende koe. Lees verder

Negatieve eiwitbalans in droogstand onderschat

Dierenartsen en voeradviseurs zouden zich niet alleen moeten richten op het voorkómen van een negatieve energiebalans na afkalven, maar vooral ook op een negatieve eiwitbalans. Dat is de boodschap van Saskia van der Drift, dierenarts en onderzoeker bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, op de studiedag ‘The Vital 90 Days’ van Elanco Animal Health.
Lees verder

Ratjetoe aan waterschapsnormen vertroebelt effect mestbeleid

De individuele waterschappen bepalen of in hun werkgebied te veel stikstof en fosfaat in het water terecht komt. Zij stellen niet alleen de normen, maar bepalen ook hoe er gemeten wordt. Dat leidt tot een grote diversiteit. Sommige schappen hanteren strengere normen, andere soepelere, sommige schappen zijn realistisch andere idealistisch. Desondanks zijn het de bevindingen van de waterschappen, die naar Brussel worden gestuurd, en die voor een belangrijk deel bepalen of de landbouw voldoet aan de Nitraatrichtlijn. De derogatie hangt ervan af. Lees verder

Fosfaatrechten sturen op forse krimp veebestand

Het lot van de Nederlandse veehouderij ligt in handen van het o zo gevreesde ‘Brussel’. Althans, dat dacht ik tot voor kort. De voorzitter van het Brusselse Nitraatcomité heeft me echter verteld dat Nederland zelf bepaalt hoe zij de waterkwaliteitsdoelen gaat halen. In 2027 moet die klus zijn geklaard. Lees verder

Producten van ForFarmers, Agrifirm en MS Schippers favoriet bij veehouders

De voeders van ForFarmers zijn door veehouders gekozen tot ‘Beste Koop’. De kalverbrok van Agrifirm en de behandelwagen van MS Schippers eindigden op respectievelijk de plaatsen twee en drie in de Top 20 Beste Koop. Afgelopen zomer onderzochten AgriDirect en V-focus, welke producten die veehouders in de afgelopen twee jaar hebben gekocht, tot de grootste tevredenheid hebben geleid op het boerenerf. Lees verder

Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster. Lees verder

Fout in NL-fosfaatbeleid zo groot, dat EU-milieudoel schier onhaalbaar is

Zelfs als alle agrariërs volledig zouden stoppen met het bemesten van hun landerijen, en er geen druppel fosfaat meer wordt aangewend, zal de landbouw haar milieudoelen niet halen. Dat is namelijk schier onmogelijk. De reden ligt in een grote discrepantie tussen de metingen en de milieudoelstellingen. Die conclusie trekt V-focus op basis van zijn onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het fosfaatbeleid, deze zomer. Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder

Raoul Bino benoemd in topteam Agri&Food

Het topteam van de topsector Agri & Food wordt vanaf 1 september 2015 versterkt met Raoul Bino, algemeen directeur van de Agrotechology & Food Sciences Group van Wageningen UR. Bino geeft hiermee invulling aan de rol van de kennisinstellingen binnen de topsector en volgt Martin Kropff op, die een functie heeft aanvaard in het buitenland. Lees verder