Algemeen | Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Hoe schoon werkt de rioolwaterzuivering in uw regio?

Met name in stedelijke gebieden vormt de rioolwaterzuivering van sommige waterschappen een forse aanslag op het milieu (zie figuur). Waar sommige installaties meer dan 90 procent van de fosfaten uit het rioolwater verwijderen (Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet), halen andere de 70 procent niet. De installaties van Hoogheemraadschap Delfland (regio Den-Haag / Delft) hebben het laagste rendement, terwijl de regio zich kenmerkt door een hoge bevolkingsdichtheid. Dit komt tot uiting in de vervuilingscijfers: 65% van de fosforverbindingen die in het milieu worden geloosd, zijn afkomstig uit de rioolwaterzuivering.
In het landelijke gebied is het aandeel dat rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben in de fosforbelasting van het milieu, gering.  Daar is het relatieve aandeel van de landbouw groter. (Bronnen: CBS, EmissieRegistratie).
Uit metingen blijkt dat de fosfaatnormen in hoge mate worden overschreden in West-Nederland (waar veel mensen wonen) en minder vaak in Oost-Nederland.
Fosforbelasting-naar-bron-per-waterschap

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?