Auteur Archief: Geesje Rotgers

Meeste veehouderij-vrees bij rijkste mensen

De Brabander is bevreesd voor de veehouderij. Iets anders kun je niet concluderen. Volgens de gemeentelijke rapporten van de GGD’s is 28 procent van Brabantse bevolking bang een infectieziekte op te lopen van landbouwhuisdieren en/of een resistente bacterie en/of schadelijk fijnstof. Ik vind dit een schrikbarend hoog percentage. In Zeeland is dit aspect ook onderzocht en daar bleek nog geen 1 procent van de bevolking in de veehouderij een risico te zien voor zijn/haar gezondheid. Lees verder

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer staat op instorten

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het prestigieuze miljoenenproject van waterschappen en land- en tuinbouw, staat op omvallen. Zo’n 350 miljoen euro zou beschikbaar zijn om het oppervlaktewater in het landelijke gebied een flinke opknapbeurt te geven. De beloofde miljoenen komen echter niet terecht waarvoor ze bedoeld waren. Waar blijft het geld dan wel? Lees verder

Vaker long-, hart- en vaatziekten in plattelandsgemeenten met weinig veehouderij

In Zuid-Limburg, Groningen en Zeeland komen relatief vaker COPD en hart- en vaatziekten voor. Deze ziekten blijken sterk streekgebonden. Dat blijkt uit een analyse van de volksgezondheidsdata van alle ruim 400 gemeenten in Nederland. Lees verder

Hoe schoon werkt de rioolwaterzuivering in uw regio?

Met name in stedelijke gebieden vormt de rioolwaterzuivering van sommige waterschappen een forse aanslag op het milieu Lees verder

Wet Onbegrijpelijk Bestuur: de WOB

Begin deze maand mocht ik voor een hoorcommissie van het Ministerie van Economische Zaken verschijnen. Voor deze commissie heb ik een ingewikkelde juridische tekst van anderhalf kantje voorgelezen. Met dank aan de advocaat van journalistenvakbond NVJ. De vier leden van de hoorcommissie deden waarvoor zij waren aangesteld: goed luisteren. Wat mij betreft had de tekst ook per mail of per post naar Den Haag gekund, maar het ministerie stelt het erg op prijs wanneer je het stuk persoonlijk komt voorlezen. Om het vervolgens graag op schrift te ontvangen. Lees verder

Minder fijnstof in landbouwregio’s, meer in stedelijk gebied

In stedelijke gebieden wordt de meeste fijnstof in de lucht gemeten. Hier bevat de buitenlucht jaarrond gemiddeld zo’n 12,5% meer fijnstof dan in landbouwgebieden. Dat blijkt uit metingen van de fijnstofconcentraties binnen het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Lees verder

Riooloverstorten: vuil water door troebel beleid

Riooloverstorten? Dat was voor de eeuwwisseling een probleem, nou toch niet meer? Lees verder

Hans Hoogeveen naar VN-organisatie

Hans Hoogeveen wordt ambassadeur/permanent vertegenwoordiger bij de VN-organisatie voor voedsel en landbouw (FAO) in Rome. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 september 2016. Lees verder

‘Hopelijk houden LTO en waterschappen paar euri over voor metingen’

Boerenorganisatie LTO en de waterschappen hebben een grote taak gekregen. Het water in landbouwgebieden moet met spoed worden opgeschoond. Uiteraard hoeft dat niet voor niets, voor deze taak is 325 miljoen euro beschikbaar vanuit met name Europese plattelandsontwikkelingsfondsen. Lees verder

Emissiecijfers erfafspoeling en riooloverstorten slecht onderbouwd

Erfafspoeling zorgt volgens Rijkswaterstaat en waterschappen voor een relatief grote toevoer van nutriënten (stikstof en fosfor) naar het oppervlaktewater. Volgens de officiële emissiecijfers van Rijkswaterstaat spoelt jaarlijks gemiddeld een equivalent van zo’n 8.000 kilo aan mest- en voerresten van het erf van een veehouderijbedrijf. Dit lijkt de redactie van V-focus een ongeloofwaardig grote hoeveelheid. Neem dan de gemeentelijke riooloverstorten: ook in natte jaren, waarin overstorten vaker in werking zijn, en vissen naar adem snakkend bovenkomen, is de invloed op de waterkwaliteit gering. Ook dit lijkt onze redactie ongeloofwaardig. Lees verder