Algemeen | Onderzoek en Beleid

Vaker long-, hart- en vaatziekten in plattelandsgemeenten met weinig veehouderij

In Zuid-Limburg, Groningen en Zeeland komen relatief vaker COPD en hart- en vaatziekten voor. Deze aandoeningen blijken sterk streekgebonden. Dat blijkt uit een analyse van de volksgezondheidsdata van alle ruim 400 gemeenten in Nederland.  V-focus is gestart met een onderzoek naar de relatie tussen de volksgezondheid en de intensiteit van de veehouderij in heel Nederland. Hiervoor zijn van alle Nederlandse gemeenten een scala aan volksgezondheidsdata verzameld, evenals de dieraantallen (uitgesplitst naar sector) en bevolkingsdichtheden (Bronnen: CBS, Nivel, RIVM).
Uit analyse van de landelijke data blijkt dat het aantal COPD- en hart- en vaatziektenpatiënten een sterk regionaal karakter hebben.  De Top 20 gemeenten met het grootste aantal COPD-patiënten per 1.000 inwoners vinden we in Zuid-Limburg (9 gemeenten), de provincie Groningen (8 gemeenten), Friesland (1 gemeente), Zeeland (1 gemeente) en Noord-Brabant (1 gemeente). De Top 20 gemeenten met de laagste percentages COPD-patiënten bevinden zich in het midden van het land (vooral Utrecht, Flevoland, delen van Noord- en Zuid-Holland). De gemeenten in beide rankings kenmerken zich door relatief weinig veehouderij en een lage bevolkingsdichtheid.
Voor hart- en vaatziekten geldt ongeveer hetzelfde: de  top 20 gemeenten met de hoogste aantallen patiënten per 1.000 inwoners liggen bijna allemaal in Limburg, Groningen en Zeeland. Flevoland en Utrecht registreren ook hier de laagste cijfers. Er blijkt dan ook een correlatie te zijn tussen COPD en hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onze analyse.

Brabant en Limburg nader bestudeerd

Brabant en Noord-Limburg zijn op landelijke schaal beschouwd, een middenmoter voor wat betreft COPD en hart- en vaatziekten. Het is interessant om te weten of er verschillen bestaan tussen stedelijke gemeenten (> 1.400 inwoners/km2) en plattelandsgemeenten (tot 400 inwoners/km2) met weinig respectievelijk veel intensieve veehouderij. In de tabel staan de data voor de tien gemeenten met de hoogste mensdichtheid, de tien plattelandsgemeenten met de laagste en hoogste dichtheid van de intensieve veehouderij. De percentages zijn ten opzichte van het gebiedsgemiddelde (24,3 COPD- en 148 hart- en vaatziektenpatiënten per 1000 inwoners).
Uit de data-analyses blijkt dat COPD- en hart- en vaatziekten het meeste voorkomen in het landelijke gebied, met de minste veehouderij (zie tabel). Naar een verklaring wordt nog gezocht. Ook is nog niet duidelijk of de bevindingen voor Noord-Brabant en Limburg gelden voor andere provincies. Binnenkort hoopt V-focus antwoorden te publiceren op deze vragen.
Tabel. Mate van voorkomen van COPD en hart- en vaatziekten in stedelijke en plattelandsgemeenten in Noord-Brabant en Limburg. 

Percentages ten opzichte van gemiddeld in NBr+L COPD (patiënten per 1000 inwoners) Hart- en vaatziekten (patiënten per 1000 inwoners)
10 gemeenten met hoogste verstedelijking +5% -2%
10 plattelands-gemeenten met laagste veedichtheid +6% +5%
10 plattelands-gemeenten met hoogste veedichtheid -3% -5%

Nog geen abonnement? Tijdelijk 35% korting op een jaarabonnement >>

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?