Adviseurs | Mens en mening

Afschrijven op de stal? Pak het slim aan!

De afschrijvingspercentages binnen de inkomstenbelasting zijn verschillend voor de stal en de stal-inventaris. Maar de fiscus wil er nog wel eens anders over denken dan de ondernemer wat tot de stal en wat tot de inventaris behoort.

De afschrijving op gebouwen is door de belastingdienst ingeperkt tot 50 procent van de WOZ-waarde. Beneden die waarde mag niet meer worden afgeschreven. De inventaris in een gebouw – de wetgever spreekt van werktuigen – kunnen daarentegen worden afgeschreven tot de restwaarde. Voor de ondernemer kan het vanwege de inkomstenbelasting dus gunstig zijn om een zo groot mogelijk deel van het gebouw (bijvoorbeeld een stal) onder de ‘werktuigen’ te kunnen boeken. Zoveel mogelijk kunnen afschrijven verlaagt immers de fiscale winst en is goed voor de liquiditeit.

Veel praktische tips van de Vaksectie Recht van de Vereniging Accountants en Belastingsadviseurs (VLB) over dit thema zijn te vinden in V-focus (vanaf 21 juli).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?