Adviseurs | Algemeen

Melkveerantsoen vaker niet optimaal

Uit de RantsoenChecks van Eurofins blijkt dat mineralentekorten nogal eens voorkomen. Vooral in de transitieperiode worden de tekorten zichtbaar. De voeding van koeien in de droogstand steekt dan ook nauw. Niet alleen als het gaat om het voorkomen van een negatieve energiebalans, maar ook met het oog op de verstrekking van vitaminen, mineralen en spoorelementen.

Uit een analyse van de RantsoenChecks, gepubliceerd in Veehouder en Veearts (april 2017) blijkt dat veel rantsoenen geregeld niet optimaal zijn. Zo blijkt onder meer dat bij 23 procent van de ingestuurde voermonsters (TMR-rantsoenen) sprake is van een fosfortekort. Bij 15 procent van de voeders werd een fosforovermaat vastgesteld. Ook voor andere mineralen en spoorelementen werden vaker tekorten en soms overmaten vastgesteld.

Onderzoek van Eurofins heeft uitgewezen dat er een relatie bestaat tussen de verteerbaarheid van het gras en de beschikbaarheid van fosfor in het ruwvoer. Deze lijn kan waarschijnlijk worden doorgetrokken naar de beschikbaarheid van andere mineralen.

Het artikel ‘Mineralentekort komt geregeld voor’ leest u in V-focus, juni 2017.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?