Adviseurs | Algemeen | Onderzoek en Beleid

Oorzaak hoge fosfaatwaarden oppervlaktewater opgehelderd

De Vlaamse Universiteit van Leuven heeft grote voortgang geboekt in zijn zoektocht naar de oorzaken van hoge fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater. Die fosfaten hebben niet tot nauwelijks met mest te maken, maar met een ingewikkelde chemische reactie tussen grondwater en waterbodem, aldus de universiteit.

In het westen van Vlaanderen worden hoge fosfaatconcentraties gemeten in het oppervlaktewater. Deze werden aanvankelijk toegeschreven aan bemesting vanuit de landbouw. De gebieden waar de hoge concentraties werden gemeten, waren echter niet zozeer de gebieden met landbouw en veehouderij. Dit was reden voor de onderzoekers van de Universiteit van Leuven om de herkomst van de fosfaten nader te onderzoeken. De bron van de fosfaten werd gevonden in een ingewikkelde chemische reactie in de waterbodem.

Nederland vergelijkbaar met Vlaanderen?

De situatie in Vlaanderen lijkt vergelijkbaar met die in Nederland. Ook in ons land worden hoge fosfaatconcentraties gemeten in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en in de noordelijke kleigebieden van Friesland en Groningen. Speelt ook in ons land de waterbodem een dominante rol in de fosfaatproblematiek? Om antwoord te krijgen op deze vraag, heeft V-focus de Nederlandse meetdata getoetst aan de hand van de Vlaamse systematiek.

De uitkomsten van deze toetsing leest u in de aankomende V-focus (vanaf 21 juli).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?