Adviseurs | Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Dierenarts minst bekend met Duurzame Zuivelketen

Adviseurs van melkveehouders zijn te onbekend met de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, zo blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR. Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.

Binnen de Duurzame Zuivelketen werken de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakgroep Melkveehouderij van LTO samen aan duurzaamheidsdoelen op het gebied van klimaat&energie, diergezondheid&dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit&milieu. Adviseurs spelen een belangrijke rol in de realisatie van die doelen op het boerenerf. Zij komen tenslotte veel vaker op het boerenerf dan de NZO en LTO. In welke mate adviseurs bekend zijn met de doelen van de Duurzame Zuivelketen is onderzocht door het LEI, zij hield daartoe onder meer diepte-interviews binnen vijf verschillende groepen adviseurs: dierenartsen, veevoeradviseurs, bankadviseurs, accountants en onafhankelijke adviseurs. De onafhankelijke adviseurs bleken het beste op de hoogte te zijn van de doelen van de Duurzame Zuivelketen, gevolgd door de veevoervoorlichters. De dierenartsen bleken het minst goed geïnformeerd over dit project, gevolgd door de bankadviseurs.

Het artikel ‘Adviseurs meer betrekken bij Duurzame Zuivelketen’ is vanaf 20 maart te lezen in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?