Onderzoek en Beleid

Vakkundig zaaien vanggewas op maisland loont

Gras onderzaaienIn de afgelopen twee jaar is binnen het project ‘Koeien & Kansen’ aandacht besteed aan de verbetering van de teelt van een vanggewas na de oogst van mais. Er is geëxperimenteerd met ‘tegelijkzaai’ (rietzwenk), ‘onderzaai’ (Italiaans raaigras) en ‘nazaai’ (rogge).

Bij tegelijkzaai wordt rietzwenk gezaaid, vlak na het zaaien van de mais. Bij onderzaai wordt Italiaans raaigras tussen de mais gezaaid als de mais tot kniehoogte reikt (zie foto, bron: Livestock Research WUR) en de nazaai gebeurt na de oogst van de mais, veelal met rogge.

Drogestofontwikkeling

Tegelijkzaai en onderzaai leverden qua drogestofontwikkeling en N-vastlegging per saldo een plus op in vergelijking met nazaai. Alle teelten waren praktisch even bewerkelijk en de kosten van het zaaibed waren niet wezenlijk verschillend. De meest geslaagde teelten leverden 2.000 kg ds op, al waren de verschillen groot. Een goed geteeld vanggewas loont dus, al vergt een goede teelt veel aandacht.

Lees het artikel ‘Vakkundig zaaien vanggewas op maisland loont’ (auteurs: Gerjan Hilhorst en Koos Verloop) nu in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?