Adviseurs

Brabant twijfelt aan rekenmodel V-stacks voor geur

Gedeputeerde Staten dringen bij staatssecretaris Mansveld (I&M) aan snel een gedegen onderzoek te doen naar het wettelijk voorgeschreven model om geuroverlast van veehouderijen te berekenen, het zogenaamde V-stacks-model. Volgens GS zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit rekenmodel.

Onbetrouwbaar

Een onderzoek van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen en Bos, in opdracht van de provincie, heeft aangetoond dat geurberekeningen op basis van V-Stacks zowel naar boven als naar beneden aanzienlijke verschillen vertonen met de realiteit. Dit betekent dat er momenteel geen betrouwbaar instrument voorhanden is op basis waarvan gemeenten vergunningaanvragen van veehouderijen kunnen beoordelen.

Ernstige zorgen

‘Wij maken ons hierover ernstige zorgen, temeer omdat wij recentelijk de gemeenten in onze provincie hebben opgeroepen om in het kader van de transitie naar een duurzame veehouderij voortvarend aan de slag te gaan met het vaststellen van urgentiegebieden. Als een betrouwbaar instrument ontbreekt om de te verwachten mate van geurhinder te beoordelen, wordt dat een uiterst moeilijke, zo niet onmogelijke opgave’, aldus GS in hun brief aan Mansveld.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?