Adviseurs | Mens en mening

Derogatie op het spel gezet

DSC_1326Veruit het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. Met uitzondering van het zuidelijke zandgebied. Het niet voldoen aan de nitraatrichtlijn brengt de Nederlandse derogatie in gevaar.

Het zuidelijk zandgebied mag dan een hoge veedichtheid hebben en te maken hebben met gewassen en bodems die gevoelig zijn voor uitspoeling van stikstof, toch zouden de nitraatconcentraties ook in dit gebied inmiddels op een niveau van 50 mg/l of lager moeten kunnen liggen. Want daar zijn de actieprogramma’s van Nederland, om de Europese Commissie tevreden te stellen, al jaren op gericht. De gebruiksnormen en -voorschriften zijn steeds aangescherpt met het oog op het halen van de normen.

Mysterie rondom zuidelijke zandgebieden

Belangrijke vraag is waarom de normen in de zuidelijke zandgebieden niet zijn gehaald. Óf er zijn bij de opstelling van het beleid rekenfouten gemaakt, óf er komt via mysterieuze weg meer mest op de akkers dan berekend. Dat laatste lijkt de oorzaak, er zijn signalen over mestfraude.

Lees het volledige artikel in V-focus, april 2014. Eenmalig is een gratis proefnummer aan te vragen.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?