Adviseurs | Algemeen

Nationale Ombudsman: NVWA schendt vereiste van transparantie

portret_a__brenninkmeijer_lage_resolutieDe Nationale Ombudsman is van oordeel dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het vereiste van transparantie heeft geschonden door geen testresultaten te verstrekken aan een varkenshouder die daarom vroeg.
De NVWA stuurt een varkenshouder die zijn onderzoeksuitslagen wil hebben al elf jaar lang met een kluit het riet in. De overheid liet in 2002/2003 op verzoek van de varkenshouder twintig dieren testen op het verboden hormoon MPA. De varkenshouder ontving nimmer de uitslagen, hoewel hij daar sinds 2003 frequent om vroeg. Ook op Wob-verzoeken werd negatief beslist en op vragen werd niet geantwoord. Het bedrijf van de varkenshouder was destijds geruime tijd geblokkeerd en hij ondervond daarvan financiële en emotionele schade.

Niemand neemt verantwoordelijkheid

De NVWA stuurde in 2012 nog twee medewerkers naar het varkensbedrijf ten einde de zaak op te lossen. De twee constateerden dat de varkenshouder ‘wel een punt had’ maar niemand nam vervolgens verantwoordelijkheid. Ook staatssecretaris Dijksma maakte zich er gemakkelijk vanaf. Zij antwoordde afgelopen maart op Kamervragen over de kwestie dat de uitslagen alleen op verzoek worden verstrekt, maar er nu niet meer zijn. Het ministerie van Economische Zaken is dezelfde mening toegedaan.

Ombudsman: tegenwerkende overheid

De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft de zaak onderzocht en is van oordeel dat de overheid en de staatssecretaris geen duidelijkheid hebben geboden aan de varkenshouder. Dit terwijl de varkenshouder de uitslagen meermalen binnen de termijn heeft opgevraagd. “De NVWA schendt het vereiste van transparantie als iemand tijdig vraagt om de testresultaten en die niet verstrekt. Met het niet verstrekken van de uitslagen en het vervolgens weigeren van inzage in het dossier én het tegenwerken bij het verstrekken van informatie heeft de overheid gehandeld in strijd met het vereiste van transparantie”, oordeelt Brenninkmeijer.

Compenseren schade

De Ombudsman beveelt het ministerie aan met de varkenshouder in gesprek te gaan en hem alsnog openheid te geven in zijn dossier en de mogelijkheid voor het compenseren van zijn schade te bezien.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?